LP/2019/122 Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 033075/2019-OBEP-0018437
Podnet: V zmysle uznesenia č. 23 zo 16. januára 2019
C.1
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Akt medzinárodného práva je predkladaný v skrátenom pripomienkovom konaní z dôvodu naliehavosti procesov prebiehajúcich na medzinárodnej úrovni.
Posledná zmena: 24.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/122
Dátum začiatku MPK: 14.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)