LP/2019/121 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 040294/2019-OVZI-0026018
Podnet: úznesenie vlády SR č. 118/2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál bol pripravovaný na základe podkladov z dotknutých rezortov a inštitúcií a obsahovo bol s nimi prekonzultovaný.
Posledná zmena: 06.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/121
Dátum začiatku MPK: 14.02.2019
Dátum konca MPK: 20.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)