LP/2019/117 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/7714-A1810
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 404 z 5. septembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené MPK z dôvodu potreby plnenia termínu úlohy na základe bodu B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 404 z 5. septembra 2018 a z dôvodu naliehavosti, pričom ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády.
Posledná zmena: 27.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/117
Dátum začiatku MPK: 14.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019
Novelizované predpisy: 396/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)