LP/2019/116 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1290)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1940/2019-111/3036
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/116
Dátum začiatku MPK: 18.02.2019
Dátum konca MPK: 26.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)