LP/2019/115 Opatrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 378/2019/OLPaZV-769/2019
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/115
Dátum začiatku MPK: 15.02.2019
Dátum konca MPK: 07.03.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 15.02.2019
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 07.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: