LP/2019/106 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 4102/2019-5.2
Podnet: § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/106
Dátum začiatku MPK: 12.02.2019
Dátum konca MPK: 25.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)