LP/2019/105 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy