LP/2019/101 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07737/2019/SCDPK/34632/19-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/101
Dátum začiatku MPK: 08.02.2019
Dátum konca MPK: 28.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia: 08.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: