LP/2019/1 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2286/2019/oLVPA-2
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/1
Dátum začiatku MPK: 02.01.2019
Dátum konca MPK: 22.01.2019
Novelizované predpisy: 292/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.01.2019
Ukončenie štádia: 02.01.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)