LP/2018/99 Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2016-2017)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 028681/2018-OSN1-0018448
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 253 bod B.5. zo dňa 22. marca 2006
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/99
Dátum začiatku MPK: 19.02.2018
Dátum konca MPK: 02.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.03.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)