LP/2018/98 Východiská Slovenskej republiky pre rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 035777/2018-EUPO2-0018030
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/98
Dátum začiatku MPK: 19.02.2018
Dátum konca MPK: 02.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 19.02.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.03.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2018
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)