LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4084/2019-9.1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/960
Dátum začiatku MPK: 10.01.2019
Dátum konca MPK: 30.01.2019
Novelizované predpisy: 286/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.12.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)