LP/2018/957 Legislatívny zámer Zákona o komore verejného obstarávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 15146-P/2018
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/957
Dátum začiatku MPK: 21.12.2018
Dátum konca MPK: 21.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)