LP/2018/954 Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5703/2018-6.4
Podnet: Legislatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/954
Dátum začiatku MPK: 21.12.2018
Dátum konca MPK: 16.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)