LP/2018/953 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Právo EÚ
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 34255/2019-110
Podnet: plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
úloha B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 427 z 13. septembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Ďalší predkladatelia: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/953
Dátum začiatku MPK: 07.01.2019
Dátum konca MPK: 25.01.2019
Novelizované predpisy: 513/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.01.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)