LP/2018/950 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 31313/2018/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: včasná implementácia Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii
Posledná zmena: 08.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/950
Dátum začiatku MPK: 20.12.2018
Dátum konca MPK: 03.01.2019
Novelizované predpisy: 351/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.01.2019
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)