LP/2018/949 Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1237)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/020018/2018-77
Podnet: Poslanecký návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/949
Dátum začiatku MPK: 21.12.2018
Dátum konca MPK: 04.01.2019
Dátum ukončenia procesu: 21.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 04.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)