LP/2018/94 Návrh na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2287-P/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/94
Dátum začiatku MPK: 15.02.2018
Dátum konca MPK: 28.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)