LP/2018/937 Informácia o možnostiach nakladania s majetkom štátu a ním zriadených organizácií v pôsobnosti MDV SR v prípade žiadostí samosprávy o jeho využívanie na verejnoprospešný účel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 16159/2018/SVAMP/95316-M
Podnet: uznesenie vlády SR č. 139/2018 zo 4. apríla 2018
bod C.5.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/937

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)