LP/2018/931 Návrh opatrení na implementáciu rozhodnutí pre urýchlenie vojenskej mobility v rámci územia Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-192-8/2018
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 462/2018
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň spôsobená koordináciou s Európskou úniou a NATO a potreby vykonania medzirezortných koordinačných rokovaní v súvislosti s dodatočným upresňovaním kritérií a navrhovaných opatrení.
Posledná zmena: 20.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/931
Dátum začiatku MPK: 13.12.2018
Dátum konca MPK: 19.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)