LP/2018/929 Projekt - Rádiolokátor letiskový prehľadový (SRE/SSR/PAR)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-20/8-57/2018-OdRP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/929
Dátum začiatku MPK: 13.12.2018
Dátum konca MPK: 31.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)