LP/2018/924 Návrh na zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 340 z 24. júla 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22779/2018–M_OPVA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V záujme dodržania lehoty na predloženie materiálu na rokovanie vlády
Posledná zmena: 21.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/924
Dátum začiatku MPK: 12.12.2018
Dátum konca MPK: 18.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)