LP/2018/922 Správa o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/019724/2018-442
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK do 17.12.2018 bude zdôvodnené samostatným mailom.
Posledná zmena: 10.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/922
Dátum začiatku MPK: 12.12.2018
Dátum konca MPK: 17.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 10.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 17.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)