LP/2018/921 Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-1482/2019-110/231
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/921
Dátum začiatku MPK: 19.12.2018
Dátum konca MPK: 07.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)