LP/2018/919 Návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 z 8. novembra 2017 k návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z063473-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na naliehavosť prerokovania návrhu, ktorý vznikol konsenzom medzirezortnej odbornej komisie.
Posledná zmena: 18.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/919
Dátum začiatku MPK: 11.12.2018
Dátum konca MPK: 17.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 17.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)