LP/2018/918 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09010-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/918
Dátum začiatku MPK: 11.12.2018
Dátum konca MPK: 04.01.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 04.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)