LP/2018/915 Informácia o priebehu a výsledkoch Samitu Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) na úrovni predsedov vlád 4. decembra 2018 v Záhrebe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 036095/2018-OMEO-0174452
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/915

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)