LP/2018/910 Návrh na riešenie priestorovej situácie Krajského súdu a okresných súdov v Košiciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00051/81174/2018-41
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 449 z 3.10.2018
úloha B.6
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/910
Dátum začiatku MPK: 07.12.2018
Dátum konca MPK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)