LP/2018/907 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2018/007126-003
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 12.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/907
Dátum začiatku MPK: 05.12.2018
Dátum konca MPK: 11.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)