LP/2018/903 Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-263/2018
Podnet: čl. 119 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň spôsobená koordináciou zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v súvislosti s dodatočným upresňovaním kritérií na podobu a obsah materiálu.
Posledná zmena: 08.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/903
Dátum začiatku MPK: 03.12.2018
Dátum konca MPK: 07.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)