LP/2018/902 Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 2020 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/008805
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87 z 22. februára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: v súlade s uznesením vlády SR č. 87 z 22. februára 2017, predložiť aktualizovaní akčné plány stratégie na rokovanie vlády SR do konca roka 2018
Posledná zmena: 10.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/902
Dátum začiatku MPK: 03.12.2018
Dátum konca MPK: 07.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)