LP/2018/901 Návrh riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 193060/2018/SVAMP/91221-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/901
Dátum začiatku MPK: 03.12.2018
Dátum konca MPK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)