LP/2018/900 Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2018 a východiská pre jej ďalší rozvoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 082226/2018-POLS-0168941
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 13/2016 z 13. januára 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/900
Dátum začiatku MPK: 03.12.2018
Dátum konca MPK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)