LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MK-2115/2018-310/5630
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/90
Dátum začiatku MPK: 16.02.2018
Dátum konca MPK: 08.03.2018
Novelizované predpisy: 138/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

40/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

284/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

516/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)