LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o dani z poistenia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/006611/2018-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/9
Dátum začiatku MPK: 09.01.2018
Dátum konca MPK: 29.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia: 29.01.2018