LP/2018/899 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na sp
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SELP-OdL-7-15/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/899
Dátum začiatku MPK: 03.12.2018
Dátum konca MPK: 21.12.2018
Novelizované predpisy: 11/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.12.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)