LP/2018/898 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady a Eurosamite v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 033660/2018-EKOP-0165825
Podnet: uznesenie vlády SR č. 98/1995
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/898

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)