LP/2018/895 Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24830/2018-2062
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/895
Dátum začiatku MPK: 30.11.2018
Dátum konca MPK: 20.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)