LP/2018/894 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S03217-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/894
Dátum začiatku MPK: 03.12.2018
Dátum konca MPK: 21.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.12.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: