LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: S11609-2018-OVZSaP-18
Podnet: na základe B1 uznesenia vlády SR č. 356/2018 zo dňa 22. augusta 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/892
Dátum začiatku MPK: 29.11.2018
Dátum konca MPK: 12.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)