LP/2018/891 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 4171-8/2018/SVL OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/891
Dátum začiatku MPK: 30.11.2018
Dátum konca MPK: 13.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.01.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)