LP/2018/889 Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: PPZ-HCP-OHP1-2018/053654-001
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Do pôvodného materiálu v MPK pod číslom LP/2018/864, ktorý bol stiahnutý z portálu, bola doplnená chýbajúca časť doložky: analýza vplyvov na rozpočet VS a na informatizáciu.
Posledná zmena: 13.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/889
Dátum začiatku MPK: 29.11.2018
Dátum konca MPK: 05.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)