LP/2018/887 Návrh na uzavretie Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 029095/2019-OPEU-0001761
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/887
Dátum začiatku MPK: 29.11.2018
Dátum konca MPK: 19.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: