LP/2018/884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Autor: Ďurík, Martin
Pripomienka k: k celej novele zakona
Počet pripomienkovateľov: 79
Pripomienka: Celá novela zákona, navyse nepochopitelne nad rozsah smernice, na základe implementácie smernice EU je v rozpore s principom primeranosti obmedzenia prav obcanov, teda zasahovania zakonom len v nevuhnutnej miere. Nie je ziadnym sposobom odovodnena, legalni drzitelia zbrani musia splnat prisne kriteria uz podla doteraz platneho zakona, a zmeny na zaklade smernice EU nijakym sposobom nezlepsia bezp. situaciu, najma vzhladom k tomu, ze vacsina tr. cinov je pachana so zbranami nelegalnymi, teda ich drzitelia sa predpismi neriadia. Zavadza sa stale viac a zbytocnej byrokarcie, zvysuje sa zataz policie neopodstatnenymi a nepodstatnymi vecami (najvypuklejsie su zasobniky nad urcenu kapacitu), bude sa zbytocne kriminalizovat spolocnost a dalsie napr. ekonomicke dopady alebo dopady na obranu nasho statu ani netreba popisovat, su uplne zjavne (napr. znizeny dopyt po zbraniach znamena zmensujuci sa odbyt, to znamena zanik vyvojovych a neskor aj vyrobnych kapacit v mensich statoch, co bude mat vplyv na obranyschopnost). V stave sucasnych vyrobnych moznosti je iluziou (velmi jemne napisane) mysliet si, ze pachatelia tr. cinnosti (medzi nimi aj teroristi) si budu obstaravat zbrane legalne. Uz v 40. rokoch 20. storocia pocas polskeho povstania si povstalci vyrabali jednoduchy samopal bez specialnych strojov (blyskawica) a to vtedy nemali 3D tlaciane na kov ani ine stroje a zariadenia sucasnosti. Navyse vzhladom na mnozstvo lokalnych konfliktov v nedavnej minulosti aj v sucasnosti a to nielen v Europe moze byt dostatok originalnych zbrani dostupnych aj z nelegalnych zdrojov. Okrem toho aj pri tych par dovodoch, ktore nasla EU, doslo k pochybeniam (ci umyselnym alebo nie, nevedno). Potreba smernice EU je asi taka ako potreba smernice EU o vyhlaseni bryndzovych halusiek za zakazane jedlo, ktore sa nesmie od 1.1.2020 vobec varit, lebo obsahuju oskvarky, cim sa obmedzuju prava osipanych na tukovu vrstvu, poskozuje sa tym zdravie ludi, a okrem toho vyzeraju ako pomyje, pricom ak takuto smernicu EU svojou vacsinou prijme, SR, kedysi samostatny stat, ju bude musiet implementovat, a ak to bude nariadenie, bude priamo platit, teda EU nam zrusi nase mozno najznamejsie narodne jedlo. Jednoducho ide o politicke rozhodnutie vacsiny EU, ktore nema nic spolocne s vacsou bezpecnostou jej obcanov, nie je ziadnym sposobom odovodnene a smeruje paradoxne k politickemu systemu totality (pojem bolsevizmus to mozno vystihuje).

Autor: Zachar, Bystrík, Ing.
Pripomienka k: LP.2018.884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 224
Pripomienka: 1. Medzi zakázané zbrane sa môžu dostať aj pákové opakovačky či brokové pumpy, ak v prípade použitia kratšieho náboja (pri 38special to môže byť napr. wadcutter, skráteného brok. náboja v dĺžke 45mm) ich trubicový zásobník pojme viac ako 11. Obmedzenie je nelogické preto, že sa množstvom nábojov obsiahnutých v zbrani nemení charakter zbrane pričom väčšie množstvo nábojov nemávplyv na funkciu zbrane. Napr. sa nestáva samonabíjacou. Smernica pritom pojednáva len o obmedzení zásob. zariadení pre samonabíjacie zbrane. 2. K § 4 navrhujeme do celkovej dĺžky zbrane započítať aj úsťové zariadenie, pevné(nerozoberateľné), pripevnený bodák, ktoré nie sú odstrániteľné bez použitia technického prostriedku, resp. pri sklopení alebo zasunutí pažby „udržia“ dlhú samonabíjaciu zbraň dlhšiu ako 600 mm. Zaviazať oprávnený subjekt k vypracovaniu metodiky použiteľnej pre jednotlivé ORPZ na meranie dĺžky zbraní. Inak to všetko pôjde na KEU. 3. ZP: Predĺženie ZP je podľa predkladaného materiálu obmedzené lehotou „zdola aj zhora“ t.j. požiada o vydanie nového ZP maximálne 60 dní a min. 30 dní pred koncom platnosti. Nechať pôvodnú lehotu, teda min. 30 dní pred skončením platnosti. 4. GF doložka – dedičská doložka: Pri existencii tohto ustanovenia smernice Rady neexistuje dôvod zbytočne dotknutých držiteľov zbraní zaťažovať novými povinnosťami súvisiacimi so získavaním výnimky, nehovoriac o možnosti, že sa svojho legálne nadobudnutého a držaného majetku budú musieť v mnohých prípadoch vzdať za nevýhodných podmienok, prípadne celkom bez náhrady. Zároveň navrhujeme tiež vytvorenie možnosti obchodovania a prepisovania zbraní presunutých do kategórie A medzi držiteľmi ZP s príslušnými povoleniami a výnimkami. 5. Na úpravy/zmeny bude potrebný technický predpis, avšak v zákone nie je zmocňovacia doložka/odkaz, ktorý orgán/inštitúcia a do kedy je povinná tento predpis vydať. 6. Nie je nám jasná časová postupnosť a spôsob splnenia podmienok, pri žiadaní o výnimku na obstaranie zbrane kategórie A (konkrétne sa jedná o pušky napr. pre IPSC disciplíny). Nadobudnutie je podmienené potvrdením klubu o tom, že žiadateľ absolvoval preteky, resp. sa intenzívne pripravuje so zbraňou na tréningu. Tento systém mohol fungovať v časoch, kedy na Slovensku existoval Zväzarm, ktorý svojim zverencom poskytoval vlastné zbrane, ktoré boli uložené v trezorových miestnostiach. Toto už dnes nie je skutočnosťou a nie je to ani reálne. Teda táto podmienka by prípadným záujemcom (ktorí ešte nie sú majiteľmi takýchto zbraní) výrazne obmedzila možnosť splniť podmienku účasti na súťaži, resp. trénovania, keďže nemajú čím sa zúčastňovať zákonodarcom požadovaných aktivít. Každá športová zbraň je výrazne prispôsobená na konkrétneho majiteľa, takže sa požičiava minimálne. Každý si svoju zbraň prispôsobuje po nadobudnutí na seba a svoje potreby a parametre. Naviac výhodou je, že každý strelec nesie zodpovednosť za svoju zbraň a strelivo počas tréningu, pred ním aj po ňom, pri preprave na strelnicu, až po uloženie vo svojom obydlí. Ak by bolo podmienkou pre športove kluby zbrane pre uchádzačov zapožičiavať (po dobu napr. 12 mesiacov pre konkrétneho strelca), znamenalo by to zvýšenie nákladov na uchovávanie zbraní, na ich zapožičanie, na zabezpečenie takýchto zbraní v trezorových miestnostiach a naviac nápor na administratívu pri evidencii (príjem – výdaj). Nehovoriac o tom, že sklady zbraní boli a sú vždy lákadlom pre potencionálnych zlodejov, čo podľa nás zvyšuje riziko prechodu takýchto prípadne odcudzených zbraní do „ilegality“. 7. Predkladaná novela zakazuje držanie a používanie zásobovacích zariadení do zbraní na strelivo so stredovým zápalom s kapacitou na 20 nábojov pre krátke zbrane a 10 nábojov pre zbrane dlhé, pričom držbu týchto vyhradzuje pre športových strelcov združených v športovej organizácii a podmieňuje ju udelením výnimky. Zákonodarca opomenul skutočnosť, že takéto obmedzenie sa dotkne veľkého počtu zásobovacích zariadení, ktoré majú v súčasnosti držitelia v legálnej držbe a nadobudli ich legálnym spôsobom, pričom tieto budú nútení predať alebo odovzdať do vlastníctva štátu, pričom budú bezpochyby finančne poškodení, nakoľko náhly prebytok týchto zásobovacích zariadení na trhu stlačí ich cenu na minimum, hlboko pod ich súčasnú hodnotu či nadobúdaciu cenu. Vhodnou formuláciou právnej úpravy by bolo pritom možné umožniť legálnym držiteľom tieto zásobovacie zariadenia si ponechať. Rovnako nie je zrejmé, či je možné naďalej používať zásobovacie zariadenia, ktorých pôvodná kapacita bola upravená a kto a za akých okolností môže danú úpravu vykonať, prípadne akým spôsobom. Umožnenie úpravy existujúcich zásobníkov, ktoré považuje novela za veľkokapacitné na zásobníky, ktoré by spĺňali nové obmedzenie, by sa výrazne znížilo riziko ich odklonu na čierny trh, riziko kriminalizácie niektorých držiteľov, najmä z radov zberateľov a znížilo by sa finančné zaťaženie držiteľov ale vo svojej podstate je úplne nelogická a neúčinná vzhľadom k želanému efektu ( 90% zásobníkov prejde do „ilegality“) a spôsobí neúmerné zaťaženie všetkých zainteresovaných strán. 8. Zákonodarca v tomto ustanovení zrejme vychádza z nesprávneho predpokladu, že si prepravu zbraní a streliva zabezpečujú držitelia ZL sami a svojimi dopravnými prostriedkami, čo sa však nezlučuje so skutočnosťou, kedy prepravu zabezpečujú prepravné spoločnosti. Navyše takéto opatrenie, ktoré zvyšuje náklady držiteľov zbrojných licencií, nemá reálne opodstatnenie, nakoľko v podmienkach SR nedochádza k problémom pri preprave zbraní a streliva, ktoré by vyriešila inštalácia a používanie sledovacieho zariadenia a rovnako takéto ustanovenie nemá oporu v transponovanej smernici. Tieto náklady by sa premietli do cien športových zbraní a sťažila by sa dostupnosť športovým strelcom k športovým zbraniam. 9. § 4 ods.3, písm. c Zakázaným strelivom je vyrobené strelivo alebo upravené strelivo, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu. Navrhujeme znenie: zakázaným strelivom je upravené strelivo, ak nejde o dovolenú úpravu Dôvod – v § 27 ods.6 Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane. Tzn. že náboje prebíjajú buď športoví strelci alebo poľovníci. Dôvody prebíjania sú prevažne ekonomické hľadisko najmä pri športových strelcoch, ktorí vystrieľajú tisíce kusov, ďalej to, že sa dosahuje prebitým strelivom vyššia kvalita ako u komerčnej munície / spoľahlivosť, presnosť.../, ale aj výkonový potenciál napr. športoví strelci podľa pravidiel IPSC si ladia muníciu na svoju zbraň a táto je výkonovo slabšia ako komerčné strelivo. Nehovoriac o tom, že v obchode sa dajú kúpiť aj náboje s označením +P, ktoré majú podstatne vyšší výkon ako bežné strelivo. V každom prípade prebité strelivo v zmysle navrhovaného zákona § 27 ods.6 bude vždy prebitým – vyrobeným strelivom a preto nie je dôvod ho zakazovať v zmysle § 4, ods.3, písm. c.

Autor: Ďurík, Martin
Pripomienka k: celej novele zákona
Počet pripomienkovateľov: 58
Pripomienka: Celá novela zákona, navyse nepochopitelnena rozsah smernice, na základe implementácie smernice EU je v rozpore s principom primeranosti obmedzenia prav obcanov, teda zasahovania zakonom len v nevuhnutnej miere. Nie je ziadnym sposobom odovodnena, legalni drzitelia zbrani musia splnat prisne kriteria uz podla doteraz platneho zakona, a zmeny na zaklade smernice EU nijakym sposobom nezlepsia bezp. situaciu, najma vzhladom k tomu, ze vacsina tr. cinov je pachana so zbranami nelegalnymi, teda ich drzitelia sa predpismi neriadia. Zavadza sa stale viac a zbytocnej byrokarcie, zvysuje sa zataz policie neopodstatnenymi a nepodstatnymi vecami (najvypuklejsie su zasobniky nad urcenu kapacitu), bude sa zbytocne kriminalizovat spolocnost a dalsie napr. ekonomicke dopady alebo dopady na obranu nasho statu ani netreba popisovat, su uplne zjavne (napr. znizeny dopyt po zbraniach znamena zmensujuci sa odbyt, to znamena zanik vyvojovych a neskor aj vyrobnych kapacit v mensich statoch, co bude mat vplyv na obranyschopnost). V stave sucasnych vyrobnych moznosti je iluziou (velmi jemne napisane) mysliet si, ze pachatelia tr. cinnosti (medzi nimi aj teroristi) si budu obstaravat zbrane legalne. Uz v 40. rokoch 20. storocia pocas polskeho povstania si povstalci vyrabali jednoduchy samopal bez specialnych strojov (blyskawica) a to vtedy nemali 3D tlaciane na kov ani ine stroje a zariadenia sucasnosti. Navyse vzhladom na mnozstvo lokalnych konfliktov v nedavnej minulosti aj v sucasnosti a to nielen v Europe moze byt dostatok originalnych zbrani dostupnych aj z nelegalnych zdrojov. Okrem toho aj pri tych par dovodoch, ktore nasla EU, doslo k pochybeniam (ci umyselnym alebo nie, nevedno). Potreba smernice EU je asi taka ako potreba smernice EU o vyhlaseni bryndzovych halusiek za zakazane jedlo, ktore sa nesmie od 1.1.2020 vobec varit, lebo obsahuju oskvarky, cim sa obmedzuju prava osipanych na tukovu vrstvu, poskozuje sa tym zdravie ludi, a okrem toho vyzeraju ako pomyje, pricom ak takuto smernicu EU svojou vacsinou prijme, SR, kedysi samostatny stat, ju bude musiet implementovat, a ak to bude nariadenie, bude priamo platit, teda EU nam zrusi nase mozno najznamejsie narodne jedlo. Jednoducho ide o politicke rozhodnutie vacsiny EU, ktore nema nic spolocne s vacsou bezpecnostou jej obcanov, nie je ziadnym sposobom odovodnene a smeruje paradoxne k politickemu systemu totality (pojem bolsevizmus to mozno vystihuje).

Autor: Vosátko, Štefan, Ing.
Pripomienka k: 190.2003
Počet pripomienkovateľov: 80
Pripomienka: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/884/hromadne-pripomienky/pridaj#4ea70c7e-9dbe-469d-a36d-d719cc7f951d

Autor: pre bioetickú reformu, Centrum
Pripomienka k: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z., RČ: KM-OBL-230.2018
Počet pripomienkovateľov: 132
Pripomienka: 1. Zásadná pripomienka Tento návrh novely nepredkladať. Zdôvodnenie: Pripraviť nový návrh novely, keď bude ukončené súdne konanie na Súdnom dvore EÚ o platnosti a účinnosti Smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, na ktorú podala žalobu v minulom roku Česká republika z dôvodu porušenia zásad proporcionality, zákazu diskriminácie, proporcionality a zverenia právomocí, a do nového návrhu zapracovať smernicu až v kontexte budúceho rozhodnutia Súdneho dvoru. Zároveň zvážiť niektoré zlepšenie práva na sebaobranu, aké umožňujú legislatívy iných krajín a ktoré tu navrhujeme na doplnenie návrhu. 2. Zásadná pripomienka Vymazať v paragrafe 16 „h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo“. Zdôvodnenie: Do zákona zapracovať zásadu rovnosti pre legálne nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku. Podľa súčasne platného zákona je možné získať zbrojný preukaz iba na základe opodstatnenia, ktoré sa v praxi interpretuje ako potreba ochrany pri manipulácii s väčším obnosom hotovosti a je garantované len podnikateľom a spoločností. Keďže každý občan môže byť v ohrození pre akýkoľvek dôvod, nemusí to byť len hotovosť, ale napr. aj rozmáhajúce sa domáce násilie, znásilnenia a pod., je na mieste, aby zákon umožnil nosenie zbrane aj konkrétne pre ženy, ktoré sú často obeťami spomínaného násilia. Ženu, staršieho, či slabšieho občana zbraň zrovnopravňuje voči útočníkovi. V USA každý rok 200 000 žien použije úspešne zbraň na obranu proti sexuálnemu zneužívaniu. Dve obsiahle štúdie* zistili, že v USA každý rok je zbraň použitá v intervale medzi 1,5 milióna až 2,5 milióna prípadov. To znamená, že zbrane sú použité 80-krát častejšie na ochranu života občanov ako na siahnutie na život. Autori štúdie vysvetľujú: „Výskum konzistentne ukázal, že obete, ktoré odporujú so strelnou zbraňou alebo inou zbraňou, sú v oveľa nižšej miere obraté o svoj majetok pri prepadoch a krádežiach. Obete, ktoré odporujú so zbraňou, sú navyše podstatne menej často zranené ako tie, ktoré odporujú iným spôsobom, a dokonca aj menej často zranené ako tie, ktoré vôbec neodporujú.“ Tento návrh je v súlade s európskou smernicou. 3. Zásadná pripomienka Vymazať odsek 4 v paragrafe §4 (4): „Zakázaným doplnkom zbrane je a/ tlmič hluku výstrelu, b/ zameriavač zbrane skonštruvoaný na princípe noktovízora alebo termovízie. Zdôvodnenie: Znova kvôli zásade zrovnoprávnenia žien, ktoré aj v prípade otehotnenia, mali by mať právo trénovať a súťažiť v športovej streľbe, ako i participovať v poľovníckej streľbe. V prípade účasti tehotnej v športovej streľbe, ostatní muži musia brať ohľad na nenarodené dieťa a používať tlmič hluku. Tým sa zároveň zníži hlučnosť tohto športu pre okolie, susedné domy, budovy a verejné či súkromné priestranstvá, ktoré nateraz musia trpieť hluk zo strelníc. V prípade poľovníctva ide rovnako o ohľad na nenarodené dieťa ako aj na zvieratá, ktoré sú hlukom strelcov traumatizované. Vzhľadom na to, že tieto doplnky je možné zakúpiť oddelene, nie je dôvod, prečo by nemohli byť uspôsobené na použitie so zbraňou. Kriminálnici pochopiteľne neberú ohľad, že používajú zbraň nelegálne s týmito doplnkami, keď konajú nelegálnu trestnú činnosť. Je to len neprimerane sťažené pre bezúhonných občanov používať tieto doplnky, ktoré naberajú na dôležitosti v súčasnosti napr. aj premnožením a morom diviakov. V ČR môžu poľovníci získať výnimku na použitie noktovízora. Tento návrh je v súlade s európskou smernicou. 3. Zásadná pripomienka Vymazať odsek 10 v paragrafe 55 a zmeniť odsek 11 takto: „Streľba zo zbrane kategórie B, C a D je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku. Vlastník pozemku alebo nehnuteľností musí udeliť súhlas na streľbu súkromného charakteru. Obec môže vo verejne záväznom nariadení obmedziť streľbu v intraviláne stanovením primeraných podmienok.“ Zdôvodnenie: Ak môžu byť občania Rakúska, Británie atď. spôsobilí strieľať na vlastnom pozemku bez špeciálnych povolení či licencií, nie je dôvod, prečo by to malo byť obmedzené pre občanov Slovenska a vyhradené len pre úzky okruh zbraní kategórie D. Je to zároveň súčasťou užívania vlastníckych práv. Obec by mohla stanoviť podmienky pre súkromnú streľbu na súkromnom pozemku v intraviláne napr. časovým obmedzením, požiadavkou na obmedzený a označený prístup počas užívania pozemku na streľbu, bezpečnostnými pravidlami, keď nemôže strieľať viac osôb naraz, vybavením pre zachytenie striel za terčom, resp. prostredníctvom schválenia znalcom z odboru zbraní. Tento návrh je v súlade s európskou smernicou. 4. Zásadná pripomienka V súvislosti s používaním strelných zbraní upraviť aj zákon o zhromažďovacom práve č. 94/1990 Zb. v paragrafe 7: (3) Účastníci zhromaždenia nesmú mať pri sebe výbušniny. Takisto nesmú mať pri sebe strelné zbrane alebo iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností alebo zo správania účastníkov usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím. Zdôvodnenie: Táto malá zmena je nevyhnutná pre zabezpečenie práva na sebaobranu účastníkov počas verejného zhromaždenia, ale aj pred účasťou a po účasti na ňom. Naše združenie organizuje desiatky verejných zhromaždení každý rok po celom Slovensku a len veľmi zriedka má zabezpečenú policajnú ochranu. Verejné zhromaždenia pritom sú miestom pre možné ohrozenie zo strany nesúhlasiacich spolubočanov. Napokon aj útok v Štrasburgu ukazuje, že i napriek silnej policajnej ochrane vianočných trhov, polícia nebola schopná zabrániť streľbe útočníka a rýchlo ďalšiu streľbu znemožniť. Ak by ďalší občania mali pri sebe strelnú zbraň na sebaobranu, vedeli by v dave konať azda ešte rýchlejšie ako policajti. Podľa John R. Lotta, autora knihy „Viac zbraní, menej kriminality“, až na jednu výnimku za posledných 50 rokov, všetky masakre v USA sa stali na miestach, kde sú zbrane výslovne zakázané: všetky základné a stredné školy, väčšina univerzít, veľa kostolov, nákupných centier, kiná, mnohé vládne budovy – dokonca vojenské základne. Základným faktom je, že títo švihnutí zabijáci, zodpovední za ohromné masakre, si vybrali lokality, na ktorých bezbranné obete nemali zo zákona alebo pre iné predpisy možnosť sebaobrany. Lottova kniha vysvetľuje jeho akademickú štúdiu o dopade zmeny v zákonoch o zbraniach za posledných 30 rokov na mieru kriminality. Konkrétne sa zaoberá rôznymi aspektami liberalizácie zákonov o zbraniach v 39 štátoch USA, ktoré sa posunuli zo situácie podobnej na Slovensku, kde sa požaduje dôvod pre nosenie zbrane a potrebné povolenie políciou, k tomu, že sa jednoducho overí výpis z registra trestov u tých, ktorí žiadujú o povolenie nosiť zbraň. Ako ekonóm sa Lott usiluje odpovedať na otázku: Má ľahší prístup k zbraniam na sebaobranu celkový prínos pre spoločnosť? Odpoveď je áno. Tento návrh je v súlade s európskou smernicou. 5. Zásadná pripomienka §12 (1) znie: „Strelivo do zbrane kategórie A alebo do zbrane kategórie B môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“ a zároveň sa odsek (2) zmení na (3) a za slová „Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie“ sa doplní „alebo fyzická osoba“ a zároveň sa zmení odsek (3) na (4) a zároveň sa doplní odsek (2), ktorý znie takto: (2) „a) Zbraň kategórie C alebo strelivo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony a ktorá sa preukáže výpisom z registra trestov absentujúceho trestnú činnosť, ako je uvedená v §19 (1) ako aj potvrdením o zdravotnej a psychickej spôsobilosti podľa §20. (b) Strelivo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva držiteľ preukazu zbrane podľa príslušneho kalibru. (c) Držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz sa nemusí preukazovať dokumentami uvedenými v (a) alebo (b). Zdôvodnenie: Ďalšie štáty EÚ dovoľujú nákup zbraní kategórie C na základe občianskeho preukazu a registrácie zbrane na polícii – čo je minimum požadované európskou smernicou. Nie je dôvod, aby slovenská legislatíva bola prísnejšia, než vyžaduje EÚ. Sú Slováci menej dôveryhodní ako napr. Rakúšania? Získanie zbrojného preukazu je nielen finančne náročná záležitosť, ale aj časovo náročná. Ak sa osoba, napr. novinár či žena cítia v bezprostrednom ohrození, namiesto čakania 90 dní na absolvovanie skúšky pre získanie zbrojného preukazu, môžu sa rýchlo zabezpečiť proti možnému útoku zakúpením zbrane vo veľmi krátkom čase po získaní potrebných dokumentov a ich predložením pri nákupe zbrane kategórie C. Prof. Lott s titulmi z prestížnych amerických univerzít prišiel k záveru, že uľahčenie sebaobrany zbraňou pre občanom rešpektujúcich zákony významne zredukovalo násilné trestné činy, najmä vraždy a znásilnenia. V priemere, vraždy klesli o 6% a znásilnenia o 10% s výraznými poklesmi v najhustejšie osídlených oblastiach. Kriminálnici si zväčša racionálne vyberú obete, u ktorých je dobrá šanca úspechu. Štáty, ktoré prijali liberálne zákony, majú populáciu lepšie vyzbrojenú a preto obete kriminality sa budú pravdepodobnejšie brániť. Prieskum medzi väzňami zistil, že kriminálnici sa najviac obávajú obete, ktorá by bola ozbrojená – dokonca viac ako policajta, ktorý by sa objavil počas ich trestného činu. Nielenže tí, ktorí sú ozbrojení, utrpia menšie straty spôsobené kriminalitou, ale pretože kriminálnici nevedia indentifikovať, kto nosí zbraň, celá spoločnosť benefituje zo zníženej miery násilnej kriminality. Jediný typ kriminality, ktorý stúpol v dôsledku liberalizácie zákonov o skrytom nosení zbraní, boli tie zločiny, ktoré nevyžadovali priamy kontakt s obeťou – vlámanie sa do auta, do domu, keď sú jeho obyvatelia preč, atď. Napriek tomu, že v USA pribudlo zbraní nosených na verejnosti, nepribudlo náhodných úsmrtení alebo samovrážd zbraňou. V skutočnosti mnohí kriminálnici sú jednoducho odradení potenciálnymi obeťami, mieriacimi zbraňou bez toho, aby padol výstrel. Podľa najnovšej štúdie FBI** za obdobie medzi 2014 a 2017, "držitelia zbrojného preukazu boli úspešní na 87-89% percent prípadov, keď zasahovali.“ „Držitelia preukazu krátkej zbrane, ktorú nosili skryto, zachránili životy v 13,5 až 16,5% z celkovo 97 prípadov /aktívnych strieľajúcich útočníkov medzi rokmi 2014 a 2017/. Tento návrh je v súlade s európskou smernicou. 6. Zásadná pripomienka V paragrafe 6 doplniť odsek (3) tohto znenia: „Držiteľ zbrane kategórie C je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,12) a aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie C nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie C sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o) a ods. 4 písm. b), f).“ Zdôvodnenie: Dlhé roky dvojhlavňové perkusné pištole a dlhé zbrane bolo možné nosiť skryto v nabitom stave. Nepredstavovalo to žiaden problém pre verejnú bezpečnosť, napriek tomu že tieto zbrane majú smrtiaci efekt a energiu porovnateľnú s modernými zbraňami. Neexistuje dôvod, prečo by prístup k vlastneniu zbrane kategórie C mal byť sťažený najprv získaním zbrojného preukazu na nosenie zbrane. Pre porovnanie by bolo možné zobrať americký štát Vermont, ktorý ako prvý mal legálnu držbu zbraní skryto a otvorene bez zbrojného preukazu /od roku 1777/ a v porovnaní so Slovenskom má štatisticky nižšiu mieru vrážd! 7. Zásadná pripomienka V paragrafe 27 odsek (1) a) slová „nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c)“ sa nahrádzajú slovami: „nadobudnúť do vlastníctva a držať, po prípade nosiť zbraň kategórie B, na ktorú mu bolo vydané nákupné povolenie, alebo zbraň kategórie C;“ Zdôvodnenie: V Českej republike môžu držitelia zbrojného preukazu kúpiť zbrane kategórie B alebo C bezohľadu na to, či ide o dlhé alebo krátke zbrane, čo je naozaj len záležitosť osobnej preferencie. Práve navrhované znenie zákona im to umožňuje. ----------------------------------------- * Philip J. Cook a Jens Ludwig: „Guns in America: National Survey Survey on Private Ownership and Use of Firearms,“ NIJ Research in Brief (May 1997), na www.ncjrs.org/txtfiles/165476.txt Gary Kleck, Marc Gertz: Armed Resistance to Crime: Prevalence and Nature of Self-Defense with a Gun, 86 J. Crim. L. & Criminology 150 (1995-1996) ** https://crimeresearch.org/2018/09/new-fbi-report-claims-that-8-of-active-shooter-attacks-during-2014-17-were-stopped-or-mitigated-by-concealed-handgun-permit-holders-but-misses-at-least-half-the-cases/

Autor: Kuna, Lukáš, JUDr.
Pripomienka k: LP.2018.884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 861
Pripomienka: Formou hromadnej pripomienky uvádzame zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetný návrh obsahuje zásadné nedostatky. 1. V zmysle dôvodovej správy je cieľom predkladanej novely transpozícia smernice smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/853 ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS (Ďalej len ako smernica Rady), avšak v predkladanom materiáli je úplne opomenutá tzv. grandfatheringová doložka, t.j. ustanovenie smernice Rady, ktoré umožňuje členským štátom ponechať držiteľom zbrane, ktoré nadobudli pred 13. júnom 2017 a ktoré budú v zmysle novely zaradené do kategórie A bez splnenia osobitných podmienok, či získania výnimky. Zákonodarca sa v novele s týmto nijako nevysporiadal a túto možnosť nevyužil, napriek tomu, že implementáciou tohto ustanovenia by bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva legálnych držiteľov strelných zbraní, ktorí tieto nadobudli legitímnym spôsobom v dobrej viere, tieto majú riadne evidované a je zaistená ich dostatočná kontrola a bezpečné uloženie. Pri existencii tohto ustanovenia smernice Rady neexistuje dôvod zbytočne dotknutých držiteľov zbraní zaťažovať novými povinnosťami súvisiacimi so získavaním výnimky, nehovoriac o možnosti, že sa svojho legálne nadobudnutého a držaného majetku budú musieť v mnohých prípadoch vzdať za nevýhodných podmienok, prípadne celkom bez náhrady. Znenie ustanovenia smernice: „Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa potvrdia, obnovia alebo predĺžia povolenia na poloautomatické strelné zbrane zaradené do bodu 6, 7 alebo 8 kategórie A v prípade strelnej zbrane, ktorá bola zaradená do kategórie B a bola zákonným spôsobom nadobudnutá a zaevidovaná pred 13. júnom 2017, ak sú splnené ďalšie podmienky stanovené v tejto smernici. Členské štáty tiež môžu umožniť nadobudnutie takýchto strelných zbraní ďalším osobám, ktorým bolo udelené povolenie členskými štátmi v súlade s touto smernicou v jej znení zmenenom smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853“ Z citovaného ustanovenia tiež vyplýva, že tieto zbrane, t.j. zbrane preraďované novelou do kategórie A, nadobudnuté pred 13. júnom 2017 by mali mať možnosť ich držitelia v budúcnosti prevádzať na iné oprávnené osoby, tak aby sa predišlo bezdôvodnej ekonomickej strate, ktorú súčasné znenie bezpochyby spôsobí, keďže nie každému, kto takúto zbraň v súčasnosti legálne drží a ktorú legálne nadobudol, niekedy za značnú sumu, musí byť udelená výnimka potrebná na jej ďalšie držanie a je nespravodlivé od takých osôb požadovať, aby zbrane nútene odpredali, odovzdali alebo nechali zničiť či znehodnotiť. Navrhuje sa v prechodných a záverečných ustanoveniach doplniť nasledovné: „Strelné zbrane, ktoré boli nadobudnuté v súlade so zákonom pred 13. júnom 2017 ostávajú zaradené v príslušnej kategórii a ako také ich možno naďalej držať, nosiť, používať a scudzovať.“ 2. Predkladaná novela mení znenie zákona o správnych poplatkoch nasledovne: V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 30 písmenách a), c) a d) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „8 eur“. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca spolu so znížením doby platnosti zbrojného preukazu na polovicu znižuje i poplatok za jeho vydanie, avšak novela opomína zníženie poplatku pri zbrojnej licencii, pričom táto mala doposiaľ platnosť neobmedzenú a pri skrátení platnosti na dobu 5 rokov je na mieste i primerané zníženie správneho poplatku. Navrhuje sa nasledovná zmena: V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 30 písmene g) sa slová „331,50 eura“ nahrádza slovom „165,75 eur“. 3. Ad §31b ods. 1 – ustanovenie vymedzuje lehotu v trvaní 30 dní na podanie žiadosti o novú zbrojnú licenciu, pričom máme za to, že toho okno nie je dostatočné najmä s ohľadom na skutočnosť, že ide o 30 kalendárnych dní a ak by tieto pripadli napr. na december mohlo by držiteľovi zbrojnej licencie ostať na podanie žiadosti spolu s jej všetkými prílohami len niekoľko dní, pričom však zabezpečenie niektorých podkladov môže trvať i niekoľko mesiacov. Preto považujeme za vhodné a účelné predĺžiť toto obdobie, počas ktorého bude možné žiadať o predĺženie ZL na minimálne 90 pracovných dní. Navrhuje sa §31b ods. 1 zmeniť nasledovne „(1) Žiadosť o vydanie novej zbrojnej licencie sa podáva najskôr 90 pracovných dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojnej licenie.“ 4. Ad §8 – Rovnako ako doterajšia legislatíva i predkladaná novela opomína rekreačných strelcov, ktorí sa nechcú a nepotrebujú združovať v kluboch resp. športových organizáciách, pričom títo strelci sú zákonom nútení združovať sa, čo je v priamom rozpore s ustanovením §3 ods. 1 zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov. Legislatíva upiera občanovi právo vykonávať rekreačnú športovú streľbu z dotknutých druhov zbraní ak nie je členom športovej organizácie a nie je resp. neašpiruje na vrcholového športovca a netrénuje alebo sa nezúčastňuje pretekov v uznaných disciplínach, pričom v SR existuje množstvo strelcov, ktorí si vytvárajú súťaže podľa pravidiel vlastných, napr. s prihliadnutím na svoj vek, finančné možnosti a pod. prípadne strieľajú len sami, pre vlastné športové vyžitie a relax. Toto ustanovenie zároveň opomína možnosť, že strelec nemohol trénovať alebo sa zúčastniť na súťaži v priebehu 12 mesiacov zo zdravotných, či iných dôvodov, pričom v dôsledku aktuálneho znenia novely by takýto strelec výnimku nezískal resp. by o ňu prišiel. Strelec, ktorý vykonáva športovo rekreačnú streľbu a nie je organizovaný v športovej organizácii by mal mať možnosť nahradiť potvrdenie športovej organizácie čestným vyhlásením, že aktívne vykonáva športovú a rekreačnú streľbu s príslušnou strelnou zbraňou, resp. druhom strelnej zbrane. 5. Ad §4 ods. 3,4– Predkladaná novela zmierňuje ustanovenia zakazujúce používanie zameriavačov na princípe noktovízora a termovízie. Novela však opäť nereflektuje na potrebu redukcie zákazu tlmičov hluku výstrelu, pričom tieto nepovoľuje používať ani športovým strelcom, napriek tomu, že v mnohých krajinách dochádza k uvoľňovaniu v tejto oblasti najmä s ohľadom na prevažujúci prínos tlmičov hluku výstrelu pri ochrane sluchu strelcov a blízko stojacich osôb. Používanie tlmičov hluku výstrelu rovnako priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom sťažností obyvateľov v okolí strelníc, pričom vplyv legalizácie týchto zariadení na páchanie kriminality so strelnými zbraňami je zanedbateľný ak vôbec nejaký, ako to ukázal vývoj v iných krajinách, kde bolo používanie tlmičov hluku na športovú streľbu povolené. Tlmiče hluku výstrelu sú štandardne vybavené výrobným číslom rovnako ako strelná zbraň a je možné ich evidovať a ich nákup podrobiť rovnakého mechanizmu ako nákup strelných zbraní. Rovnako novela zákona neráta s možnosťou nosenia streliva s expanznou strelou na obranu, pričom ide o opatrenie nelogické a v rozpore s účelom zákona, ktorý má dať občanom, ktorí legálne držia a nosia strelnú zbraň, možnosť efektívne brániť zbraňou seba alebo iného v prípadoch krajnej núdze a nutnej obrany. Moderné expanzné strelivo je vyvinuté tak, aby pri zásahu cieľa okamžite zastavilo útok a pritom minimalizovalo riziko priestrelu cieľa a zasiahnutia nezúčastnených osôb, rovnako výrazne znižuje riziko odrazu strely. Súčasne povolené celoplášťové strelivo sa dlhé roky ukazuje ako neefektívne pri zastavovaní útoku najmä divých zvierat, ako i páchateľov pod vplyvom alkoholu či omamných a psychotropných látok, pritom však neúmerne zvyšuje riziko zasiahnutia tretej osoby či odrazu strely. Zákon v tejto oblasti povyšuje ochranu života a zdravia zvieraťa, či páchateľa nad život a zdravie obrancu. V oboch prípadoch by mal zákonodarca prehodnotiť, s využitím najnovších poznatkov v tejto oblasti a skúseností iných krajín, povolenie tlmičov hluku výstrelu na športovú streľbu a nosenia streliva s expanznou strelou na ochranu života, zdravia a majetku. Odporúča sa v §4 ods. vypustiť pís. b) a v ods 4. vypustiť písmeno a) a zároveň zaradiť tlmič hluku výstrelu medzi hlavné časti zbrane. 6. Ad §4 ods. 2 – Predkladaná novela zakazuje držanie a používanie zásobovacích zariadení do zbraní na strelivo so stredovým zápalom s kapacitou na 20 nábojov pre krátke zbrane a 10 nábojov pre zbrane dlhé, pričom držbu týchto vyhradzuje pre športových strelcov združených v športovej organizácii a podmieňuje ju udelením výnimky. Zákonodarca opomenul skutočnosť, že takéto obmedzenie sa dotkne veľkého počtu zásobovacích zariadení, ktoré majú v súčasnosti držitelia v legálnej držbe a nadobudli ich legálnym spôsobom, pričom tieto budú nútení predať, alebo odovzdať do vlastníctva štátu, pričom budú bezpochyby finančne poškodení, nakoľko náhly prebytok týchto zásobovacích zariadení na trhu stlačí ich cenu na minimum, hlboko pod ich súčasnú hodnotu, či nadobúdaciu cenu. Vhodnou formuláciou právnej úpravy by bolo pritom možné umožniť legálnym držiteľom tieto zásobovacie zariadenia si ponechať. Opomenúť nemožno ani skutočnosť, že tieto zásobovacie zariadenia, aktuálne nepodliehajúce žiadnej evidencii, budú lacno predávané prostredníctvom inzertných portálov de facto anonymne a môžu skončiť buď v kriminálnom prostredí, alebo c zahraničí v rukách teroristov, čo je v príkrom rozpore s účelom tejto novely. Rovnako nie je zrejmé, či je možné naďalej používať zásobovacie zariadenia, ktorých pôvodná kapacita bola upravená a kto a za akých okolností môže danú úpravu vykonať, prípadne akým spôsobom. Umožnenie úpravy existujúcich zásobníkov, ktoré považuje novela za veľkokapacitné, na zásobníky, ktoré by spĺňali nové obmedzenie by sa výrazne znížilo riziko ich odklonu na čierny trh, riziko kriminalizácie niektorých držiteľov, najmä z radov zberateľov a znížilo by sa finančné zaťaženie držiteľov. 7. Ad §14 ods. 1 poťažmo §35 – U elektronickej služby, ktorú novela predpokladá nie je zo znenia novely zrejmé, akým spôsobom sa držiteľ zbrojnej licencie dozvie o jej uvedení do prevádzky, ani akým spôsobom získa príslušné softwarové vybavenie (ak bude potrebné), prístupové či iné údaje k systému a pod. Rovnako nie sú dispozícii hardwarové požiadavky pre elektronickú službu, bez ktorej sa nemôže držiteľ ZL na jej používanie adekvátne pripraviť. 8. Ad § 18 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, či zákonný zástupca osoby uvedenej v ods. 3 môže zbraň a strelivo tejto osoby zabezpečiť spolu so svojimi zbraňami a strelivom, alebo ich zabezpečí a uloží oddelene. 9. Ad §34 a 35 – Z predkladaného znenia nie je zrejmé, čo sa rozumie pod spojením „podozrivý prevod.“ 10. Ad §27 – Ustanovenia opomínajú zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je výrobcom zbraní a streliva, ktorí potrebujú manipulovať s vyrobenými zbraňami, hlavnými časťami a strelivom, alebo tieto prepravovať, pričom tieto nemusia alebo nemôžu mať vydaný preukaz zbrane. 11. Ad § 27 ods. 5 pís. b) – dlhodobo zavedené obmedzenie držby najviac dvoch najmenších spotrebiteľských balení je v priamom rozpore s účelom zberateľstva, kedy sa zberateľ snaží nadobudnúť čo najviac rozmanitých druhov streliva. Strelivo však prechádza postupným vývojom a i výrobca obmieňa to-ktoré strelivo prakticky každoročne, napr. rozličným dnovým razením, pričom však kaliber, typové označenie, či vzhľad balenia ostáva nezmenený. Týmto ustanovením sa neprimerane bráni práve samotnej podstate zberateľstva. 12. Ad §28 ods. 1 pís. g) – ide o bezprecedentný zásah do základných princípov v rozpore s ustanovením čl. 50 Ústavy SR, kedy je ignorovaná zásada prezumpcie neviny a držiteľ zbrane alebo zbraní je trestaný už v momente kedy je obvinený zo spáchania TČ bez toho, aby došlo k jeho právoplatnému odsúdeniu. 13. Ad §28 ods. 1 pís. q) – Nie je zrejmé, prečo sa má orgán kontroly uloženia zbraní a streliva rozšíriť o orgány ministerstva. Na rozdiel od príslušníkov PZ, ktorí sú apolitickí a riadia sa služobnou prísahou, etickým kódexom a zákonom o policajnom zbore, nesmú podnikať a pod., zamestnanci ministerstva nedávajú záruku, že nedôjde k zneužitiu tohto oprávnenia na politické, podnikateľské či osobné ciele. 14. Ad §35 ods. 1 pís. p) – Formulácia ustanovenia môže viesť k nejasnostiam vo výklade, pričom nie je dostatočne zrejmé, že zákonodarca má na mysli len opravy, ktorým dochádza k zmene kategórie a podkategórie zbrane alebo zmene kriminalisticko-balisticky relevantných markerov na zbrani. Zároveň zákonodarca nevyužil možnosť rozšíriť oprávnenie držiteľa strelnej zbrane alebo streliva o vykonávanie prebíjania streliva a vykonávania drobných opráv a úprav na zbrani, tak ako ich zakotvuje smernica, pričom smernicu je potrebné implementovať ako celok, nie len vo forme obmedzení. Zo znenia predmetnej smernice: „Čisto súkromné, nekomerčné činnosti, napríklad ručné prebíjanie a prebíjanie streliva z komponentov streliva na súkromné použitie, alebo úpravy strelných zbraní alebo hlavných častí vlastnených dotknutou osobou, ako sú zmeny na mieridlách alebo pažbách, či údržba kvôli opotrebovaniu hlavných častí a súčastí, by sa nemali považovať za činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať iba podnikateľ v oblasti zbraní“ 15. Ad §47 ods. 7 – Zákonodarca v tomto ustanovení zrejme vychádza z nesprávneho predpokladu, že si prepravu zbraní a streliva zabezpečujú držitelia ZL sami a svojimi dopravnými prostriedkami, čo sa však nezlučuje so skutočnosťou, kedy prepravu zabezpečujú prepravné spoločnosti. Prepravca alokuje dopravný prostriedok podľa objemu prepravy a vlastnej logistiky a nie je spravodlivé od prepravcu požadovať, aby boli všetky jeho vozidlá vybavené potrebným technickým zariadením na online sledovanie vozidla. Vhodnejšia by bola úprava umožňujúca umiestniť technický prostriedok na sledovanie polohy priamo do zásielky zbraní alebo streliva, pričom tieto by zabezpečoval držiteľ ZL pre ktorého sa preprava vykonáva a tieto by boli po vykonaní prepravy vrátené držiteľovi ZL pre opätovné použitie. Navyše takéto opatrenie, ktoré zvyšuje náklady držiteľov zbrojných licencií, nemá reálne opodstatnenie, nakoľko v podmienkach SR nedochádza k problémom pri preprave zbraní a streliva, ktoré by vyriešila inštalácia a používanie sledovacieho zariadenia a rovnako takéto ustanovenie nemá oporu v transponovanej smernici. 16. Ad bod 165. (príloha 6 časť B) – príloha operuje s pojmom súčasť zbrane, napr. v definícii pojmu „telo zbrane“ pričom však pojem súčasť zbrane bol zo zákona vypustený. 17. Ad §27 – Nie je zrejmé prečo zákonodarca pristupuje k obmedzeniu dĺžky hlavne u zbrane určenej na nosenie na 300 mm. Aktuálna prax v SR je, že zbrojný preukaz skupiny A konzumuje i skupinu B, teda držanie zbrane na ochranu života, zdravia a majetku, teda ochranu v obydlí, pričom je nepochybné, že zbraň s dlhšou hlavňou je na takéto účely vhodná a upotrebiteľná. Nie je však jasné, aký prínos k bezpečnosti, alebo inému zákonom chránenému záujmu prispieva obmedzenie nadobúdania týchto zbraní legálnymi držiteľmi strelných zbraní. Rovnako treba pripomenúť, že v dôvodovej správe k tejto novele sa zákonodarca odvoláva na potrebu implementácie smernice Rady, ktorá však žiadne takéto ustanovenie neobsahuje. 18. Ad §5 ods. 1 pís. f) – osobitným vyňatím krátkych strelných zbraní s hladkým vývrtom bez zjavného účelu došlo k zamedzeniu ich používania pri ochrane života, zdravia alebo majetku. Tieto zbrane sú pritom na tento účel vo svete i v SR pomerne rozšírené a umožňujú účinnú obranu, najmä v obydlí, pričom použitím vhodných druhov streliva je možné minimalizovať možnosť zásahu nezúčastnenej osoby na minimum, napr. v porovnaní s celoplášťovou strelou z krátkej guľovej zbrane. Rovnako tieto zbrane umožňujú použitie neletálneho alebo menej letálneho streliva, napr. s gumovou strelou a pod. Nie je pri tom známe, že by tieto zbrane predstavovali bezpečnostné riziko. S ohľadom na to, že tieto zbrane mohli doposiaľ držitelia ZP sk. A a B bez problémov nadobúdať, držať či nosiť, dochádza navrhovanou úpravou k vytvoreniu vákua, kedy títo držitelia nebudú môcť naďalej tieto zbrane držať a nosiť, rovnako nebude možné ich previesť, nakoľko zväčša ide o zbrane, ktoré nie sú vhodné na športovú streľbu či lov a držitelia tak budú fakticky nútení tieto zbrane buď nechať zničiť, alebo ich budú musieť odovzdať štátu, resp. „požiadať o prevod do vlastníctva štátu“ bez náhrady. 19. Preberaná smernica Rady na niekoľkých miestach umožňuje členským štátom povoliť držanie strelných zbraní kat. A v záujme národnej obrany, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s dobrovoľnou vojenskou prípravou (čl. 6 smernice Rady), pričom na toto zákonodarca nijako v novele nereflektuje, napriek tomu, že už niekoľko rokov inštitút dobrovoľnej vojenskej prípravy v SR existuje a je oň pomerne malý záujem. Implementáciou tejto úpravy by mohlo dôjsť jednak k využitiu možnosti poskytovanej smernicou, jednak by mohlo dôjsť k zatraktívneniu dobrovoľnej vojenskej prípravy samotnej. 20. Smernica samotná upravuje v čl. 4 kedy má dôjsť k označeniu strelnej zbrane alebo jej hlavnej časti predpísaným spôsobom a to „bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh, alebo bezodkladne po dovoze do Únie“ a zaregistrovaná o.i. v navrhovanom elektronickom systéme „zaregistrovaná v súlade s touto smernicou bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh alebo bezodkladne po dovoze do Únie.“ Opomenutím transpozície tohto ustanovenia chýba v navrhovanej novele špecifikácia okamihu, kedy má dôjsť k označeniu zbrane alebo hlavnej časti podľa ustanovení smernice a osobitného predpisu čo môže viesť k nejasnostiam a rozdielom vo výklade, preto je vhodné túto úpravu prevziať z citovaných ustanovení smernice Rady. 21. Zavedením elektronickej služby na sledovanie pohybu zbraní a streliva sa prakticky eliminuje reálna potreba papierového nákupného povolenia na nadobúdanie zbrane alebo jej hlavnej časti. V prípade udelenia povolenia na nákup zbrane či hlavnej časti by preto malo byť možné toto len vyznačiť vhodným spôsobom v informačnom systéme tak, aby bola táto informácia prístupná elektronicky držiteľom ZL tak, aby mohli zbraň, alebo jej hlavnú časť držiteľovi ZP predať a zároveň tieto informácie zaniesť do elektronického systému, čím by sa naplnil význam a účel súčasného systému nákupných povolení. Týmto by sa eliminovala de facto nadbytočná administratíva ako i finančné zaťaženia držiteľov ZP, zároveň by to bolo primerané zadosťučinenie za bezdôvodne odňaté práva a odbremenilo by to oddelenia evidencie zbraní a streliva. 22. Zároveň s pripravovanou čiastočnou elektronizáciou oblasti evidencie zbraní a streliva, zároveň s plánovanou plošnou obmenou zbrojných preukazov by bolo na mieste modernizovať súčasný systém zbrojných preukazov a preukazov zbrane, ktoré na rozdiel od občianskych, vodičských a iných preukazov ostali v nezmenenom papierovom a veľkom formáte. Okrem náchylnosti tohto formátu dokladov na poškodenie a zničenie, sú tieto podstatne jednoduchšie na falšovanie a pozmeňovanie ako moderné formáty napr. občianskych preukazov. Zároveň by bolo možné v zbrojnom preukaze s čipom zaniesť údaje o všetkých držaných zbraniach, udelených výnimkách, či psychickej spôsobilosti. Okrem vydávania nového zbrojného preukazu v modernom formáte existuje alternatíva, kedy by sa údaje o oprávnení držať a nosiť zbraň ako i ostatné údaje zapísali na čip občianskeho preukazu, čím by sa podstatne zjednodušil proces vydávania ZP, odstránila by sa časť administratívy, odbremenili by sa príslušné oddelenia PZ, eliminovalo by sa riziko straty, poškodenia, odcudzenia či zneužitia ZP a preukazu zbrane a pod. 23. Ad §2 Ods. 1 pís. b) – za hlavnú časť sa považuje o.i. vložná nábojová komora, tento termín je definovaný v prílohe č.6 nasledovne: „vložná nábojová komora je nábojová komora vkladaná do nábojovej komory pre náboj väčšieho kalibru“ pričom tento pojem by zahŕňal i tzv. redukcie, používané napr. v zbraniach na náboje typu flobert, vrátane novovyrobených takýchto zbraní. Zbraň v kalibri 6mm Flobert alebo 4mm Flobert, ktorá využíva na nabíjanie systém redukcií v tvare náboja je spravidla predávaná spolu s redukciami v počte kusov zodpovedajúcom kapacite zásobníka takejto zbrane, alebo väčšom, teda 7-19ks. Prijatie novej právnej úpravy v tejto podobe by znamenalo nutnosť označiť všetky tieto redukcie všetkými údajmi v zmysle zákona, čo je v mnohých prípadoch fyzicky nemožné s ohľadom na malú veľkosť tejto redukcie. Zároveň by vznikla situácia, kedy by držiteľ pri kúpe jednej zbrane vybavenej 20ks týchto redukcií v zmysle zákona nadobudol 21 zbraní a teda tieto by musel zabezpečiť a uložiť zákonom predpísaným spôsobom teda v oddelenej miestnosti vybavenej zariadením na signalizáciu narušenia. Zároveň by mu útvar PZ musel vydať 21 kariet zbrane (pričom by musel za každý zaplatiť poplatky – 16,50 +4,50 EUR) ak by šlo o zbraň kat. A, B , alebo C (teda zbraň na strelivo typu Flobert upravenú zo zbrane kat. A, B alebo C). Zároveň by tieto musel nosiť pri sebe pri každej manipulácii s touto zbraňou a redukciami. Nakoľko doposiaľ bolo týchto redukcií vyrobených a predaných rádovo niekoľko desiatok tisíc kusov a ich predaj nebol nijako regulovaný, ťažko si predstaviť ich spätné označovanie a následnú registráciu. V prípadoch držiteľov, ktorí s ohľadom na pomerne nízku cenu nadobudli stovky týchto redukcií by to znamenalo neúmerné finančné náklady. Nakoľko ide o malé časti, ktoré neboli doteraz nijakým spôsobom evidované, alebo kontrolované, môže dôjsť ku kriminalizácii časti obyvateľstva v prípadoch, kedy by sa im tieto redukcie, zapadnuté v zásuvkách, v autách a podobne našli pri prípadnej domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov či za iných okolností. Pri strate takejto redukcie, ktorá by už bola evidovaná, by zase držiteľ prišiel o zbrojný preukaz a hrozila by mu vysoká pokuta. S ohľadom na vyššie uvedené je vhodné pojem vložná nábojová komora buď úplne vypustiť zo zoznamu hlavných častí zbrane, alebo ustanoviť exempciu pre redukcie na strelivo typu flobert. 24. Súčasné znenie návrhu novely neumožňuje držiteľom zbrojných licencií nakúpiť a držať na sklade zbrane kat. A a veľkokapacitné zásobovacie zariadenia, ktoré majú byť určené na predaj držiteľom príslušnej výnimky na ich nadobudnutie. Toto obmedzenie predstavuje výrazný zásah do podnikania v oblasti zbraní a streliva a neúmerne, nad rámec smernice, sťaží nadobúdanie týchto zbraní a zásobovacích zariadení pre športových strelcov.

Autor: Huštatý, Slavomír, Mgr.
Pripomienka k: Odstránenie zákazu expanznej strely - nosenie krátkej zbrane
Počet pripomienkovateľov: 191
Pripomienka: Návrh na odstránenie §4 Zbraň kategórie A (3) Zakázaným strelivom je b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely, Strely s dutinou (expanzné) lepšie odovzdávajú energiu a výrazne znižujú možnosť prieniku prvotným objektom, čím znižujú ohrozenie okolia pri nutnosti použitia zbrane. Expanzné strelivo v krátkych zbraniach je na základe výskumu a skúseností v bežnej praxi používané ozbrojenými zložkami pri zásahoch práve kvôli výraznému zníženiu rizika priestrelu a tým menšiemu ohrozeniu okolia.

Autor: Trávnik, Jozef
Pripomienka k: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z., rezortné číslo KM-OBL-230.2018
Počet pripomienkovateľov: 136
Pripomienka: Pripomienka: Zákon č. 190.2003 Z.z. navrhujem upraviť takto; celý text zákona sa ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne: § 1 Nadobudnúť do vlastníctva a držať strelnú zbraň a príslušenstvo smie osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je v spôsobilá na právne úkony. a)strelnou zbraňou je prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele. b) za strelnú zbraň sa nepovažuje podľa tohto zákona strelná zbraň pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne nedosahuje viac ako 50 J. c) za príslušenstvo sa považuje prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu. Odôvodnenie zmeny: Nakoľko počas schvaľovania smernice Európskou úniou boli pravdepodobne porušené zákony a čo je horšie aj základne princípy demokracie. O čom sa aj aktuálne vedie konanie na Súdnom dvore EU. Preto do právoplatného rozhodnutia považujem implementáciu do nášho zákonu za neoprávnenú. Prax ukázala že aktuálne platný zákon 190/2003 je v niektorých bodoch príliš prísny, tiež neprehľadný, čo má za následok nejednoznačný výklad zákona, preto navrhujem jeho radikálne zjednodušenie. V prípade implementácie návrhu môjho textu zákona by sa úplne zrušili všetky administratívne úkony na príslušných oddeleniach policajného zboru. Tieto uvoľnené kapacity by následné boli efektívne preradené a využité na iných oddeleniach.

Autor: Bogner, Branislav, JUDr.
Pripomienka k: Hromadná pripomienka do MPK k návrhu novely zák. 190.2003 Z.z. o zbraniach a strelive (číslo legislatívneho procesu LP.2018.884)
Počet pripomienkovateľov: 385
Pripomienka: Zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Pripomienka je predkladaná z dôvodu zásadných námietok k niektorým vážnym nedostatkom predloženého návrhu novely, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia súčasnú vyváženú právnu úpravu na úseku zbraní a streliva efektívne regulujúcu podmienky, za ktorých je možné získať oprávnenie na nadobudnutie a držbu strelnej zbrane. Počas platnosti zák. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive sa nepreukázala potreba zásadným spôsobom meniť podmienky pre nadobúdanie a držbu zbraní a streliva takým spôsobom, ako navrhuje predložená novela. Navrhovaná novela zásadným spôsobom postihne predovšetkým legálnych držiteľov zbraní (riadnych, bezproblémových a právo rešpektujúcich občanov), ktorí svoje zbrane nadobudli v súlade s platnými zákonmi a ktorí svoje zbrane v súčasnosti používajú výlučne v súlade so zákonom. Novela smeruje k tomu, že títo bezúhonní držitelia zbraní budú zbavení svojho vlastníckeho práva k týmto zbraniam a to bez náhrady. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou je možné predpokladať, že po aplikácii ustanovení navrhovanej novely by došlo medzi legálnymi držiteľmi zbraní k podstatnému zníženiu počtu dlhých samonabíjacích zbraní (čo by do istej miery obmedzilo obranyschopnosť štátu) a zároveň by došlo k podstatnému zvýšeniu počtu nelegálne držaných zbraní a s tým spojenému potenciálnemu zvýšeniu počtu trestných činov spáchaných s týmito nelegálne držanými zbraňami. Prostredníctvom tejto novely štát plánuje obmedziť oprávnený výkon vlastníckych práv svojich občanov vo všetkých troch formách definovaných ešte rímskym právom - právo vec držať (ius possidendi), vec užívať a požívať z nej úžitky (ius utendi et fruendi) a s vecou disponovať (ius dispondendi) Opísaný stav je v príkrom rozpore s obsahom práva vlastniť majetok, tak ako ho definuje čl. 20 Ústavy SR. Aplikácia ustanovení novely neúmerne zvýši administratívne zaťaženie nielen samotných legálnych držiteľov zbraní ale aj príslušných orgánov rozhodujúcich o vydaní príslušných dokladov (zbrojného preukazu, výnimky na nadobudnutie a držanie zbraní kategórie A), ale tiež ďalších osôb, ktoré vydávajú potvrdenia, ktoré sú (majú byť) obligatórnou prílohou žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (potvrdenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, potvrdenie o členstve v športovej organizácii a pod.). Predkladateľ novely si pravdepodobne neuvedomil aké množstvo legálnych držiteľov zbraní bude v pomerne krátkom časovom období (podľa navrhovanej úpravy v období jediného kalendárneho mesiaca - najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu) žiadať o predĺženie platnosti zbrojného preukazu a vydanie výnimky na držanie zbrane podľa novely zaradenej kategórie A. Už aj tak nepriaznivú situáciu ešte výrazne zhoršuje nešťastné formulovanie plošného skončenia platnosti všetkých zbrojných preukazov k 30.04.2024 uvedené v prechodných a záverečných ustanoveniach navrhovanej novelizácie. Je možné predpokladať, že v časovom období od 01.03.2024 do 31.03.2024 požiada o predĺženie platnosti zbrojného preukazu približne 70.000 držiteľov zbrojných preukazov na celom Slovensku. Takýto nápor nemôžu pracovníci oddelení zbraní a streliva príslušných OR PZ zvládnuť a bude reálne hroziť kolaps systému registrácie držiteľov zbraní. Naviac, v tom istom období sa dá očakávať, že zatiaľ neznámy počet držiteľov zbraní po novom zaradených do kategórie A (dá sa predpokladať, že pôjde o desiatky tisíc zbraní) bude žiadať MVSR o udelenie výnimky na držanie týchto zbraní. Predloženou novelou sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Smernica neprimerane, neproporčne, neodôvodnene a v istom rozsahu dokonca protiústavne obmedzuje občianske práva legálnych držiteľov zbraní v SR. Opatrenia zavádzané napadnutou smernicou nie sú spôsobilé na dosiahnutie sledovaného cieľa zvýšenia verejnej bezpečnosti a ochrany pred terorizmom. Tento cieľ totiž nie je možné účinne dosiahnuť ďalším obmedzovaním možností legálnej držby zbraní. Česká republika smernicu dňa 9.8.2017 napadla žalobou na Súdnom dvore EU a svoj žalobný návrh odôvodnila porušením zásady zverenia právomocí, zásady proporcionality, zásady právnej istoty a zásady zákazu diskriminácie. Napriek tomu, že Súdny dvor do dnešného dňa meritórne nerozhodol o tejto žalobe Českej republiky proti Európskemu parlamentu a Rade EÚ a o oprávnenosti všetkých vyššie uvedených výhrad k napadnutej smernici, MVSR dňa 29.11.2018 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely. Implementácia smernice nevratným spôsobom zasiahne do právneho poriadku SR s výrazne negatívnymi materiálnymi dopadmi. Vzhľadom na prebiehajúce konanie o platnosti a účinnosti smernice vedené Súdnym dvorom EU (sp. značky C-482/17, 2017/C 357/06) by bolo preto vhodné, aby Slovenská republika implementovala smernicu do právneho poriadku SR až po právoplatnosti rozhodnutia Súdneho dvora v tomto konaní, a to v závislosti od obsahu a povahy nálezu súdu. Slovenská republika by sa tak pre prípad, že súd vyhodnotí smernicu ako rozpornú s komunitárnym právom, mohla vyhnúť negatívnym dopadom. Plná implementácia smernice s jej zákazmi držby vybraných druhov zbraní by Slovenskú republiku a jej občanov významne poškodila, a preto by bolo vhodné, aby sa implementovali výlučne ustanovenia súvisiace s evidenciou zbraní a s ich cezhraničným pohybom (t.j. neimplementovať pravidlá pre novú kategorizáciu zbraní). V prípade, že táto hromadná pripomienky získa podporu aspoň 500 osôb a vo veci sa uskutoční rozporové konanie, osoby, ktoré podporili túto hromadnú pripomienku výslovne splnomocňujú predkladateľa pripomienky k ich zastupovaniu v rozporovom konaní o tejto pripomienke. Pripomienky a návrhy k jednotlivým ustanoveniam novely: 1. Bod 5 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „5. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie: „b) hlavnou časťou zbrane hlaveň, vložná hlaveň, puzdro záveru, záver, závorník, nábojová komora, vložná nábojová komora, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,“. “ Dôvody: Návrh novely nad rámec požiadaviek smernice (z dôvodu nesprávneho prekladu) medzi hlavné časti zbrane zaraďuje aj rám a telo zbrane, ktoré v pôvodnom originálnom texte smernice nie sú uvedené. 2. Bod 12 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „12. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú: „j) iná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, okrem zbrane uvedenej v § 7, k) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, l) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 26 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 25 nábojov, m) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 31 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 30 nábojov, n) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 480 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.“.“ Dôvody: Návrh novely nad rámec požiadaviek smernice vyslovuje zákaz opakovacích zbraní. Na takýto postup nie je žiadny dôvod, nakoľko samotná smernice tieto zbrane zaraďuje do kat. B resp. kat. C. Expanzné zbrane (upravené zo zbrane kategórie A, ktoré navrhujeme zaradiť do kategórie C) nepredstavujú také nebezpečenstvo pre spoločnosť, aby ich bolo potrebné zaradiť do kategórie A. Za nebezpečné je možné považovať až zásobovacie zariadenia so skutočne veľkou kapacitou, preto navrhujeme upraviť kapacitu nedovoleného zásobovacieho zariadenia u krátkych zbraní na viac než 25 nábojov a u dlhých zbraní na viac než 30 nábojov. Za nebezpečné je potrebné považovať dlhé zbrane, ktoré je možné nosiť skryte, t.j. skrátené na dĺžku menšiu ako 480 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov. 3. Bod 18 návrhu navrhujeme vypustiť. Dôvody: Expanzné zbrane a iné zbrane upravené zo zbrane kategórie B a C (ktoré navrhujeme zaradiť do kategórie C) nepredstavujú také nebezpečenstvo pre spoločnosť, aby ich bolo potrebné zaradiť do kategórie B. Novela počíta s evidenčnou povinnosťou vo vzťahu ku zbraniam kat. D určeným na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5J, k novo vyrobeným expanzným zbraniam (vrátane „plynoviek“ strieľajúcich dráždivú látku ktoré sú nosené na účely osobnej obrany) a k znehodnoteným zbraniam. Na takúto povinnosť nie je daný dôvod, pričom evidovanie takýchto zbraní iba spôsobí administratívnu záťaž PZ a občanom. 4. Bod 21 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „21. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú: „g) palná zbraň na delený náboj so stredovým zápalom alebo okrajovým zápalom, h) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, B alebo C.“. “ 5. Bod 22 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „22. V § 7 ods. 1 písmená c) a d) znejú: „c) expanzný prístroj, d) expanzná zbraň okrem zbrane uvedenej v § 6 ods. 1 písm. h),“. “ 6. Bod 25 návrhu navrhujeme vypustiť. Dôvody (spoločne pre body 4.-6.): Viď odôvodnenie bodu 3. 7. Bod 26 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „26. V § 8 odseky 2 až 4 znejú: „(2) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A a) držiteľovi skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A, b) držiteľovi skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výroby rezu zbrane a streliva, c) uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) držiteľovi skupiny E zbrojnej licencie na kultúrnu činnosť, d) uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) a k) až n) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie v záujme ochrany bezpečnosti kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, konvojov vysokej hodnoty, mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, citlivých priestorov, objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v záujme národnej obrany,10) e) držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie na múzejné alebo zberateľské účely, f) uvedenej v § 4 ods. 4 písm. a) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ak to umožňuje osobitný predpis24a). (3) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie výnimku na múzejné alebo zberateľské účely a) na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. písm. j) až n) b) zásobovacieho zariadenia uvedeného v § 4 ods. 2 písm. l) a m). (4) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. k) až n) držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu, ktorý predloží potvrdenie športovej organizácie,11) ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba (ďalej len „športová organizácia“) alebo medzinárodnej športovej organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba (ďalej len „medzinárodná športová organizácia“), ktorej je členom, že a) počas posledných 12 mesiacov aktívne trénuje alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe, ktorú uznáva športová organizácia alebo medzinárodná športová organizácia, b) strelná zbraň, o výnimku ktorej žiada, spĺňa špecifikácie požadované pre streleckú disciplínu uznanú športovou organizáciou na medzinárodnej úrovni. Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú: „10) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z.. 11) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Dôvody: Navrhujeme, aby vo vzťahu k zbraniam, ktorých držba a nadobúdanie do vlastníctva má byť po implementácii smernice zakázaná, hoci doteraz bolo ich nadobúdanie v SR dovolené, sú ich v legálnej držbe desiatky tisíc a k ich zneužívaniu nedochádzalo, bolo získavanie výnimiek právne nárokovateľné za podmienky splnenia všetkých ostatných mimoriadne prísnych zákonných podmienok. 8. Bod 27 návrhu navrhujeme zmeniť v texte navrhovaného § 9 ods. 5, pričom po zmene by toto ustanovenie znelo nasledovne: „(5) Zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) do zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) do zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m) je oprávnený nadobúdať do vlastníctva a držať len držiteľ tejto zbrane, ktorému bola udelená výnimka a držiteľ skupiny F zbrojného preukazu, ktorému bola udelená výnimka.“.“ Dôvody: Zásobníky sú až doposiaľ povoleným doplnkom zbrane bez ohľadu na ich kapacitu, pričom ich nadobúdanie nie je nijako obmedzované. Sú preto populárnymi zbierkovými predmetmi. Navrhovaná výnimka by tak umožnila aj držiteľom sk. F zbrojného preukazu ďalej držať na základe výnimky aj zásobníky, hoci nie sú držiteľmi zbraní, v ktorých sa takéto zásobníky používajú. 9. Bod 28 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „28. V § 10 ods. 1 znie: „Platnosť výnimky udelenej podľa §8 ods. 2 až 4 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimky udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a f) až h) alebo zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. b) a f) až i). Ak je nový zbrojný preukaz vydaný podľa § 24 alebo nová zbrojná licencia podľa § 31b ostáva výnimka naďalej v platnosti“. Dôvody: Zosúladenie s našim návrhom zmien bodu 26 novely. Výnimka ostáva v platnosti v prípade riadneho predĺženia platnosti zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. 10. Bod 32 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „32. V § 11 odsek 4 znie: „(4) Žiadateľ o nákupné povolenie a) na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku podľa § 8 ods. 2, 3 alebo 4, b) ktorý je občanom iného členského štátu, je držiteľom zbrojného preukazu a má miesto pobytu v inom členskom štáte, k žiadosti priloží súhlas tohto členského štátu s vydaním nákupného povolenia preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.9)“. Dôvody: Zosúladenie s našim návrhom zmien bodu 26 novely. Odstránenie diskriminácie občanov SR s pobytom mimo SR. 11. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 33a, ktorý znie nasledovne: „33a. §12 ods. 1 znie: „(1) Zbraň kategórie C s výnimkou zbrane uvedenej v §6 ods. 1 písm. f), strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“ Dôvody: Zbrane dlhé jednoranové skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému boli doteraz zaradené v kat. D. Navrhujeme preto stav zosúladiť s textom smernice a tieto zbrane síce preradiť do kat. C ako požaduje smernica ale zároveň ponechať v ohlasovacom režime bez nutnosti získania zbrojného preukazu a nákupného povolenia. Smernica to umožňuje. Tieto zbrane sú technicky výrazne obsolétne a používajú sa prevažne pri rekonštrukciách historických udalostí rovnako ako zbrane expanzné. 12. Bod 37 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „37. V § 14 ods. 1 znie: „(1) Zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. f) alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, nemôže ju nadobudnúť do vlastníctva a držať osoba, ktorá podľa §19 nie je bezúhonná a spoľahlivá. Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A až C zbrojnej licencie vedie evidenciu o nákupe a predaji zbraní kategórie D a držiteľ skupiny D zbrojnej licencie vedie evidenciu o zbraniach kategórie D uvedených v § 7 ods. 1 písm. i) prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel v rozsahu údajov podľa § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu.“. Dôvody: Zosúladenie s nami navrhovanou zmenou znenia §12 ods. 1 zákona (bod 33a). 13. Bod 38 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „38. V § 14 ods. 2 znie: (2) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C uvedenej v §6 ods. 1 písm. f), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.“. Dôvody: Zosúladenie s nami navrhovanou zmenou znenia §12 ods. 1 zákona (bod 33a). 14. Bod 53 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „53. § 22 vrátane nadpisu znie: „§ 22 Rozšírenie zbrojného preukazu Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vydá zbrojný preukaz rozšírený o ďalšiu skupinu zbrojného preukazu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie novej skupiny zbrojného preukazu. Žiadateľ preukazuje splnenie len tých podmienok, ktoré neboli preukázané pri vydaní pôvodného zbrojného preukazu. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s dobou platnosti pôvodného zbrojného preukazu. Platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná“. Dôvody: V záujme zachovania právnej istoty navrhujeme text doplniť o pravidlo, v zmysle ktorého platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná aj v prípade rozšírenia ZP. 15. Bod 55 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „55. V § 24 ods. 1 sa za slovo „podáva“ vkladajú slová „najskôr 180 dní a“.“ Dôvody: Predlženie lehoty na podanie žiadosti i nový ZP. Navrhovaný časový interval 30 dní je neprimerane krátky. 16. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 55a, ktorý znie nasledovne: „55a. „V § 24 ods. 2 pred bodkou na konci dopĺňajú slová „dokladom nie starším ako 10 rokov“ Dôvody: Vzhľadom na kontinuálny dohľad nad zdravotnou a psychickou spôsobilosťou držiteľa ZP, navrhujeme, aby sa psychická spôsobilosť osobitne skúmala v intervaloch 10 rokov tak, ako doteraz. 17. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 55b, ktorý znie nasledovne: „55b. V § 25 ods. 2 sa na konci pred bodkou dopĺňajú slová „;platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná“. Dôvody: V záujme právnej istoty navrhujeme doplniť text o ustanovenie, že udelené výnimky nezanikajú v prípade straty či poškodenie ZP: 18. Bod 58 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „58. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „a), b) alebo c)“ menia na slová „a), b), c) alebo f), ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm“.“ Dôvody: Navrhujeme rozšíriť ustanovenie o možnosť nadobudnúť aj zbraň kat. B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. f). Takéto ustanovenie je plne v súlade s požiadavkami smernice, na reštrikciu navrhovanú pôvodcom návrhu novely nie je daný dôvod. 19. Bod 60 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „60. V § 27 ods. 4 písmená a) a b) znejú: „a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na športové účely kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka, na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B, alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C, b) držať zbraň uvedenú v písmene a) na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,“. Dôvody: Ako uvádzame vyššie, nevidíme dôvody, pre ktoré by malo byť nad rámec smernice zakázané nadobúdanie zbrane uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) a g). 20. Bod 61 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „61. V§27 odsek 5 znie: (5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane uvedenej v písmene a); najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia. c) nadobudnúť do vlastníctva a držať zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) na ktoré bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka.“ Dôvody: V zmysle horeuvedených návrhov rozširujeme oprávnenia držiteľa ZP sk. F o nadobúdanie zakázaných zásobníkov. 21. Bod 62 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „62. V § 28 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. b) a k) až n) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov“. Dôvody: Ako uvádzame vyššie, vzhľadom na kontinuálne sledovanie psychickej spôsobilosti postačí tak ako doteraz doklad nie starší ako 10 rokov. 22. V bode 63 návrhu navrhujeme nahradiť slová „nie starší ako päť rokov“ slovami „nie starší ako desať rokov“ Dôvody: Viď bod 21. 23. Bod 66 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „66. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie: „q) umožniť ministerstvu a policajnému útvaru vstup do obydlia za účelom kontroly zabezpečenia zbraní kategórie A, zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C, to neplatí, ak so vstupom do obydlia nesúhlasí spolužijúca osoba držiteľa zbrojného preukazu alebo vlastník nehnuteľnosti.“. Dôvody: Nesúhlas spolužijúcej osoby držiteľa ZP alebo vlastníka nehnuteľnosti so vstupom orgánu dozoru do obydlia nemôže byť na ťarchu držiteľa ZP. 24. Bod 67 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „67. V § 28 odsek 2 znie: „(2) Zbraň alebo strelivo môže prepravovať a) držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. overenia zbrane autorizovanou osobou,3) 3. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 1, 2, 3 alebo ods. 4, 4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby, 5. vystavovania zbrane alebo streliva, 6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 8. znaleckého skúmania, 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. f) b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. overenia zbrane autorizovanou osobou,3) 3. vystavovania zbrane alebo streliva, 4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 6. znaleckého skúmania, 7. študijnej a výskumnej streľby, 8. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5, 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 1 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“. Dôvody: Doplnenie o chýbajúce možnosti manipulácie so zbraňou pri jej kúpe, doplnenie o možnosti manipulácie so zbraňami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. f) pri výkone kultúrnej činnosti (streľba z replík historických predoviek pri rekonštrukcii historických podujatí. Študijná a výskumná streľba zo zbierkových predmetov je súčasťou bádania ako aj jeden z podstatných spôsobov ako zistiť stav a hodnotu zbierkového predmetu. Táto streľba preto musí byť povolená na schválených strelniciach. Jej rozsah je limitovaný najväčším počtom streliva, ktoré je držiteľ ZP sk. F oprávnený pre danú zbraň držať. 25. Bod 68 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „68. V § 28 ods. 4 písmeno c) znie: „c) mať mimo schválenej strelnice zbraň určenú na múzejné alebo zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane, okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 1 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) počas kultúrnej činnosti,“.“ Dôvody: Viď komentár k bodu 20. 26. Bod 69 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „69. V § 28 ods. 5 sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať“ nahrádzajú slovami „a k) až n) je povinný každých desať“. Dôvody: Viď dôvody vyššie ohľadne zachovania 10 ročnej platnosti potvrdení o psychickej spôsobilosti. 27. V bode 75 návrhu navrhujeme slová „60 dní“ nahradiť slovami „180 dní“. Dôvody: Predĺženie časového intervalu na podanie žiadosti o novú ZL. 28. Bod 81 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „81. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) upraviť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na zbraň kategórie D, len v súlade s ustanoveným technickým postupom podľa osobitného predpisu, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky alebo alebo v súlade s technickým postupom ustanoveným právnym aktom Európskej únie.“. Dôvody: Text bodu 81 de facto obsahuje zákaz akýchkoľvek úprav zbraní aj medzi kat. A, B a C, pričom na takýto postup nie je dôvod nakoľko držba týchto zbraní je obmedzená. Neobsahuje tiež blanketovú normu, ktorý orgán má vydať technický predpis. Nebolo by napr. možné zmeniť zbraň kat. A na zbraň kat. B permanentným zafixovaním sklopnej pažby, predĺžením hlavne o úsťový nástavec bez zásahu do vývrtu či obmedzením kapacity zásobovacieho ústrojenstva. 29. Bod 82 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „82. § 34 ods. 3 znie: „(3) Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. j) až n), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je tiež oprávnený vykonávať sprostredkovateľskú činnosť. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky.“ Dôvody: Navrhovaná zmena umožní držiteľom ZL predzásobiť sa zbraňami, ktoré budú po novele podliehať zákazom, ale bude možné ich nadobúdať na základe výnimky, obzvlášť v prípade výnimiek pre športových strelcov. 30. Bod 97 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „97. § 37 odseky 1 a 2 znejú: (1) Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B a zbraň kategórie C musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) a m). (2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C. Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4.“ Dôvody: Zosúladenie s návrhmi uvedenými vyššie. Expanzné zbrane zhotovené úpravou „ostrých“ zbraní sa presúvajú do kat. C. Nie je dôvod uvaliť evidenčnú povinnosť na novo vyrobené expanzné zbrane kat. D, ktoré vzniknú nevznikajú úpravou zbraní ostrých. To isté platí pre zbrane strieľajúce nábojom typu flobert a znehodnotené zbrane. 31. Bod 98 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „98. V § 37 odseky 2 a 3 znejú: „(2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia, potvrdeného zbrojného sprievodného listu alebo na základe súhlasu príslušných štátnych orgánov členského štátu, z ktorého sa vývoz uskutočnil preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov9) a zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B po ohlásení nadobudnutia vlastníctva zbrane (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. i). Doklad o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4. (3) Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň a) ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo miestom výroby; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom, b) ktorá nie je označená názvom výrobcu alebo výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom, c) ktorá nie je opatrená výrobným číslom a rokom výroby, rok výroby nemusí byť uvedený, ak už je súčasťou výrobného čísla; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom, e) podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu,3) ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely, f) ktorá nie je opatrená príslušnou kontrolnou značkou, ak ide o zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorá bola upravená na zbraň kategórie D, to neplatí na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom postupom podľa §72f ods. 1, g) uvedenú v § 7 ods. 1 písm. i) a nie je označená podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,29b) h) kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená podľa tohto zákona držať alebo nosiť, alebo i) ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie: „29b) Čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403.“. Dôvody: Zákon vo svojom texte nikde nedefinuje tzv. „typ zbrane“, nie je preto vhodné absenciu takéhoto označenia na zbrani sankcionovať odmietnutím evidenčného úkonu s následkom odobratia držby. Takúto požiadavku nevznáša ani smernica. Nie je dôvod, aby bol odmietnutý evidenčný úkon expanznej zbrane zaevidovanej podľa § 72f ods. 1 zákona. Tieto zbrane nemuseli mať kontrolnú značku, sú pritom riadne zaevidované. 32. Bod 130 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „130. V § 53 ods. 2 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“.“ Dôvody: Navrhujeme skrátiť navrhovanú lehotu na predbežné zaistenie zbrane, ktorá je neprimerane dlhá. 33. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 133a, ktorý znie: „133a. § 55 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie: 12) Na účely §55 sa na zbrane kategórie A uvedené v §4 ods. 2 písm. j) až n) hľadí ako na zbrane kategórie B.“ Dôvody: Navrhujeme zachovať doterajšiu úpravu zabezpečenia zbraní vo vzťahu k novo zakázaným zbraniam. 34. Bod 134 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „134. V § 56 ods. 2 písmeno e) znie: „e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. f) a h),“. Dôvody: Navrhujeme rozšíriť oprávnenie o všetky expanzné zbrane a repliky predoviek. 35. V bode 136 navrhujeme upraviť navrhované nové znenie §58 ods. 11 tak, že sa vypustí písm. b) a písm. c) sa bude označovať ako písm. b). Dôvody: Podľa doterajších predpisov nebol vlastník znehodnotenej zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j) povinný uschovať doklad o jej znehodnotení. Väčšina držiteľov týmito potvrdeniami preto nedisponuje a je preto pre nich nemožné splniť navrhovanú požiadavku. 36. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 151a, ktorý znie: „151a. §67 ods. 3 znie: „(3) Orgán dozoru je povinný vykonať kontrolu bezpečného uloženia zbrane a streliva u držiteľa zbrane kategórie A inej ako zbrane uvedenej v §4 ods. 2 písm. j) až n) a držiteľa zbrojnej licencie aspoň raz za dva roky.“ Dôvody: Po zmene zákona rádovo narastie počet zbraní kat. A a ich držiteľov, a to o zbrane, ktoré doteraz neboli zakázané. §67 by mal reflektovať túto situáciu. Návrh zosúlaďujeme s našim návrhom úpravy znenia §55. 37. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 155a, ktorý znie: „155a. Za §71 sa vkladá §71a, ktorý znie: §71a (1) Každý držiteľ zbrojného preukazu sa považuje za držiteľa výnimky na nadobudnutie do vlastníctva a držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. 2 písm. k) až n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a zásobovacích zariadení uvedených v §4 ods. 2 písm. l) a m) do tejto zbrane. (2) Každý držiteľ zbrojnej licencie sa v rozsahu a na účely udelenej licencie považuje za držiteľa výnimky na nadobudnutie do vlastníctva a držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. 2 písm. k) až n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a zásobovacích zariadení uvedených v §4 ods. 2 písm. l) a m) do tejto zbrane. (3) Policajný útvar vydá držiteľovi zbrane na požiadanie bezplatné potvrdenie o dátume posledného zaevidovania zbrane, ku ktorému došlo pred 1.5.2019. (4) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň uvedenú v §4 ods. 2 písm. l), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019; držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave umožňujúcom okamžité použitie ak osobitný predpis neustanovuje inak 24). (5) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone a) zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. k) až n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019, na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia alebo na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A, b) oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. k) až n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia, v stave umožňujúcom jej okamžité použitie. (6) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. m) a n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň v poľovnom revíre v stave umožňujúcom jej okamžité použitie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,24a) (7) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. k) až n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie. (8) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. k) až n), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie.“ Dôvody: Toto ustanovenie v plnom rozsahu využíva tzv. doložku o grandfatheringu podľa ust. čl. 7, ods. 4a smernice, v zmysle ktorej môže členský štát zo zákona vylúčiť zákazy vo vzťahu k držbe a ďalším prevodom zbraní, ktoré boli nadobudnuté pred prijatím legislatívnej zmeny. Týmto ustanovením sa SR vyhne zákazom, ktoré by voči oprávneným držiteľom legálnych zbraní pôsobili de facto retroaktívne a prípadným nedovoleným zásahom do ústavných práv. 33. Bod 156 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „156. Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 72h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019 (1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyznačenej v zbrojnom preukaze, ak jeho platnosť nezanikne skôr. (2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 30. apríla 2024, ak jej platnosť nezanikne skôr. (3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. máju 2019 sprostredkovanie nákupu alebo predaja zbraní a streliva, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 31. decembra 2019; fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže požiadať o vydanie zbrojnej licencie podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 najneskôr do 31. decembra 2019, do rozhodnutia policajného útvaru je oprávnený vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie. (4) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 najneskôr do 30. apríla 2020, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane podľa § 58 alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; v prípade, ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). (5) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za držiteľa tejto výnimky; ak nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, je povinný o príslušnú skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 1. júna 2019. Tým nie sú dotknuté ustanovenia §71a. (6) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň kategórie A, na držanie ktorej nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, a ktorému bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia na základe žiadosti podľa odseku 4 alebo bol k 1. máju 2019 držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie príslušnej skupiny, je povinný požiadať do siedmich pracovných dní od vydania zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie o udelenie výnimky podľa § 8; v takom prípade sa správny poplatok za žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A nevyberá. Tým nie sú dotknuté ustanovenia ods. 5 a §71a. (7) Na držiteľa zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až n) sa vzťahuje povinnosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) a f) podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 od 1. septembra 2019. (8) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za výnimku podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 len na zbrane, ktoré boli na základe udelenej výnimky zaevidované. (9) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019. (10) V konaní začatom pred 1. májom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019. (11) Držiteľ znehodnotenej zbrane, ktorá nebola znehodnotená podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie8b) je povinný pred jej prevodom do iného členského štátu alebo pred jej uvedením na trh zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.8b) (12) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe ako oddelené predmety rám zbrane, telo zbrane, puzdro záveru a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) alebo písm. m) ich môže držať bez splnenia podmienok ustanovených v §8 až §14a, §37 až §40 a § 9 ods. 5 tohto zákona účinného od 1. mája 2019. (13) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019. (14) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal, o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu.“. “ Dôvody: Zosúladenie s návrhom ust. §71a, úprava prechodných ustanovení vo vzťahu k dĺžke platnosti už vydaných ZP, zásobovacím zariadeniam a hlavným častiam ktoré doteraz neboli považované ako oddelené predmety za zbraň. 34. Čl. III návrhu navrhujeme doplniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „1. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 30 pri písmenách a), c) a d) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „8 eur“. 2. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 31 sa mení písmeno e) ktoré znie „Žiadosť o vydanie výnimky na neobmedzený počet zbraní kategórie A“ 3. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 31 dopĺňa písmeno g) ktoré znie „Žiadosť o vydanie výnimky na neobmedzený počet zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2 písm. j) až o) .......... 16,50eur.““ Dôvody: Úprava predpisu reflektujúca zmeny navrhované vyššie a zvyšujúca právnu istotu pri vyrubení správneho poplatku.

Autor: Združenie vlastníkov strelných zbraní, Legis Telum
Pripomienka k: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z., rezortné číslo KM-OBL-230.2018
Počet pripomienkovateľov: 2617
Pripomienka: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bratislava Podané elektronicky cestou portálu Slov-Lex Bratislava, 10. 12. 2018 VEC: Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov rezortné číslo KM-OBL-230/2018 Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. týmto predkladá zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), predloženú do medzirezortného pripomienkového konania dňa 29. 11. 2018, rezortné číslo KM-OBL-230/2018 (ďalej len ako „novela“). Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia súčasnú vyváženú právnu úpravu na úseku zbraní a streliva, v rozpore s deklarovaným účelom novely spôsobia výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte a neodôvodnene zasiahnu do ústavných práv držiteľov zbraní. Novelou sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (smernica). Smernica neproporčne a neodôvodnene obmedzuje občianske práva legálnych držiteľov zbraní v SR. Česká republika smernicu dňa 9.8.2017 napadla žalobou na Súdnom dvore EU z dôvodov porušenia zásady zverenia právomocí, porušenia zásady proporcionality, porušenia zásady právnej istoty a porušenia zásady zákazu diskriminácie. Implementácia smernice nevratným spôsobom zasiahne do právneho poriadku SR s výrazne negatívnymi materiálnymi dopadmi. Vzhľadom na prebiehajúce konanie o platnosti a účinnosti smernice vedené Súdnym dvorom EU (sp. značky C-482/17, 2017/C 357/06) preto navrhujeme, aby Slovenská republika implementovala smernicu do právneho poriadku SR až po právoplatnosti rozhodnutia Súdneho dvora v tomto konaní, a to v závislosti od obsahu a povahy nálezu súdu. Slovenská republika by sa tak pre prípad, že súd vyhodnotí smernicu ako rozpornú s komunitárnym právom, mohla vyhnúť negatívnym dopadom. Sme toho názoru, že plná implementácia smernice s jej zákazmi držby vybraných druhov zbraní Slovenskú republiku a jej občanov poškodí, a preto žiadame, aby sa implementovali výlučne ustanovenia súvisiace s evidenciou zbraní a s ich cezhraničným pohybom. Smernica umožňuje členským štátom, aby za využitia daných výnimiek zmiernili dopad jej prijatia na svojich občanov. Predložený návrh novely ale tieto možnosti na prospech občanov SR nevyužíva a vo viacerých bodoch právnu úpravu sprísňuje nad rámec smernice. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovné návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom. Túto pripomienku zároveň uverejňujeme na webovej stránke http://legistelum.sk a zasielame ju predkladateľovi elektronickou poštou. K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 1. Bod 12 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „12. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až o), ktoré znejú: „j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, k) iná zbraň ako uvedená v písmene j), ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, okrem zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. i) a j), l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, o) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.“.“ Dôvody: Návrh novely nad rámec požiadaviek smernice vyslovuje zákaz opakovacích zbraní. Na takýto postup nie je žiadny dôvod, nakoľko samotná smernice tieto zbrane zaraďuje do kat. B resp. kat. C. 2. Bod 25 návrhu navrhujeme vypustiť. Dôvody: Novela počíta s evidenčnou povinnosťou vo vzťahu ku zbraniam kat. D určeným na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5J, k novo vyrobeným expanzným zbraniam (vrátane „plynoviek“ strieľajúcich dráždivú látku ktoré sú nosené na účely osobnej obrany) a k znehodnoteným zbraniam. Na takúto povinnosť nie je daný dôvod, pričom evidovanie takýchto zbraní iba spôsobí administratívnu záťaž PZ a občanom. 3. Bod 26 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „26. V § 8 odseky 2 až 4 znejú: „(2) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A a) držiteľovi skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A, b) držiteľovi skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výroby rezu zbrane a streliva, c) uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) držiteľovi skupiny E zbrojnej licencie na kultúrnu činnosť, d) uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) a l) až o) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie v záujme ochrany bezpečnosti kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, konvojov vysokej hodnoty, mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, citlivých priestorov, objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v záujme národnej obrany,10) e) držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie na múzejné alebo zberateľské účely, f) uvedenej v § 4 ods. 4 písm. a) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ak to umožňuje osobitný predpis24a). (3) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie výnimku na múzejné alebo zberateľské účely a) na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. písm. j) až o) b) zásobovacieho zariadenia uvedeného v § 4 ods. 2 písm. m) a n). (4) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až o) držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu, ktorý predloží potvrdenie športovej organizácie,11) ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba (ďalej len „športová organizácia“) alebo medzinárodnej športovej organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba (ďalej len „medzinárodná športová organizácia“), ktorej je členom, že a) počas posledných 12 mesiacov aktívne trénuje alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe, ktorú uznáva športová organizácia alebo medzinárodná športová organizácia, b) strelná zbraň, o výnimku ktorej žiada, spĺňa špecifikácie požadované pre streleckú disciplínu uznanú športovou organizáciou na medzinárodnej úrovni. Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú: „10) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z.. 11) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Dôvody: Navrhujeme, aby vo vzťahu k zbraniam, ktorých držba a nadobúdanie do vlastníctva má byť po implementácii smernice zakázaná, hoci doteraz bolo ich nadobúdanie v SR dovolené, sú ich v legálnej držbe desiatky tisíc a k ich zneužívaniu nedochádzalo, bolo získavanie výnimiek právne nárokovateľné za podmienky splnenia všetkých ostatných mimoriadne prísnych zákonných podmienok. 4. Bod 27 návrhu navrhujeme zmeniť v texte navrhovaného §9 ods. 5, pričom po zmene by toto ustanovenie znelo nasledovne: „(5) Zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) do zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m) a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. n) do zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. n) je oprávnený nadobúdať do vlastníctva a držať len držiteľ tejto zbrane, ktorému bola udelená výnimka a držiteľ skupiny F zbrojného preukazu, ktorému bola udelená výnimka.“.“ Dôvody: Zásobníky sú až doposiaľ povoleným doplnkom zbrane bez ohľadu na ich kapacitu, pričom ich nadobúdanie nie je nijako obmedzované. Sú preto populárnymi zbierkovými predmetmi. Navrhovaná výnimka by tak umožnila aj držiteľom sk. F zbrojného preukazu ďalej držať na základe výnimky aj zásobníky, hoci nie sú držiteľmi zbraní, v ktorých sa takéto zásobníky používajú. 5. Bod 28 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „28. V § 10 ods. 1 znie: „Platnosť výnimky udelenej podľa §8 ods. 2 až 4 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimky udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) a f) až h) alebo zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) a f) až i)“. Dôvody: Zosúladenie s našim návrhom zmien bodu 26 novely. 6. Bod 32 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „32. V § 11 odsek 4 znie: „(4) Žiadateľ o nákupné povolenie a) na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku podľa § 8 ods. 2, 3 alebo 4, b) ktorý je občanom iného členského štátu, je držiteľom zbrojného preukazu a má miesto pobytu v inom členskom štáte, k žiadosti priloží súhlas tohto členského štátu s vydaním nákupného povolenia preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.9)“. Dôvody: Zosúladenie s našim návrhom zmien bodu 26 novely. Odstránenie diskriminácie občanov SR s pobytom mimo SR. 7. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 33a, ktorý znie nasledovne: „33a. §12 ods. 1 znie: „(1) Zbraň kategórie C s výnimkou zbrane uvedenej v §6 ods. 1 písm. f), strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“ Dôvody: Zbrane dlhé jednoranové skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému boli doteraz zaradené v kat. D. Navrhujeme preto stav zosúladiť s textom smernice a tieto zbrane síce preradiť do kat. C ako požaduje smernica ale zároveň ponechať v ohlasovacom režime bez nutnosti získania zbrojného preukazu a nákupného povolenia. Smernica to umožňuje. Tieto zbrane sú technicky výrazne obsolétne a používajú sa prevažne pri rekonštrukciách historických udalostí rovnako ako zbrane expanzné. 8. Bod 37 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „37. V § 14 ods. 1 znie: „(1) Zbraň kategórie C uvedenú v §6 ods. 1 písm. f) alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, nemôže ju nadobudnúť do vlastníctva a držať osoba, ktorá podľa §19 nie je bezúhonná a spoľahlivá. Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A až C zbrojnej licencie vedie evidenciu o nákupe a predaji zbraní kategórie D a držiteľ skupiny D zbrojnej licencie vedie evidenciu o zbraniach kategórie D uvedených v § 7 ods. 1 písm. i) prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel v rozsahu údajov podľa § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu.“. Dôvody: Zosúladenie s nami navrhovanou zmenou znenia §12 ods. 1 zákona (bod 33a). 9. Bod 38 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „38. V § 14 ods. 2 znie: (2) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C uvedenej v §6 ods. 1 písm. f), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.“. Dôvody: Zosúladenie s nami navrhovanou zmenou znenia §12 ods. 1 zákona (bod 33a). 10. Bod 53 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „53. § 22 vrátane nadpisu znie: „§ 22 Rozšírenie zbrojného preukazu Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vydá zbrojný preukaz rozšírený o ďalšiu skupinu zbrojného preukazu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie novej skupiny zbrojného preukazu. Žiadateľ preukazuje splnenie len tých podmienok, ktoré neboli preukázané pri vydaní pôvodného zbrojného preukazu. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s dobou platnosti pôvodného zbrojného preukazu. Platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná“. Dôvody: V záujme zachovania právnej istoty navrhujeme text doplniť o pravidlo, v zmysle ktorého platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná aj v prípade rozšírenia ZP. 11. Bod 55 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „55. V § 24 ods. 1 sa za slovo „podáva“ vkladajú slová „najskôr 180 dní a““ Dôvody: Predlženie lehoty na podanie žiadosti i nový ZP. Navrhovaný časový interval 30 dní je neprimerane krátky. 12. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 55a, ktorý znie nasledovne: „55a. „V § 24 ods. 2 pred bodkou na konci dopĺňajú slová „dokladom nie starším ako 10 rokov“ Dôvody: Vzhľadom na kontinuálny dohľad nad zdravotnou a psychickou spôsobilosťou držiteľa ZP, navrhujeme, aby sa psychická spôsobilosť osobitne skúmala v intervaloch 10 rokov tak, ako doteraz. 13. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 55b, ktorý znie nasledovne: „55b. V § 25 ods. 2 sa na konci pred bodkou dopĺňajú slová „;platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná“. Dôvody: V záujme právnej istoty navrhujeme doplniť text o ustanovenie, že udelené výnimky nezanikajú v prípade straty či poškodenie ZP: 14. Bod 58 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „58. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „a), b) alebo c)“ menia na slová „a), b), c) alebo f), ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm“.“ Dôvody: Navrhujeme rozšíriť ustanovenie o možnosť nadobudnúť aj zbraň kat. B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. f). Takéto ustanovenie je plne v súlade s požiadavkami smernice, na reštrikciu navrhovanú pôvodcom návrhu novely nie je daný dôvod. 15. Bod 60 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „60. V § 27 ods. 4 písmená a) a b) znejú: „a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na športové účely kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka, na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B, alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C, b) držať zbraň uvedenú v písmene a) na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,“. Dôvody: Ako uvádzame vyššie, nevidíme dôvody, pre ktoré by malo byť nad rámec smernice zakázané nadobúdanie zbrane uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) a g). 16. Bod 61 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „61. V§27 odsek 5 znie: (5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane uvedenej v písmene a); najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia. c) nadobudnúť do vlastníctva a držať zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. n) na ktoré bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka.“ Dôvody: V zmysle horeuvedených návrhov rozširujeme oprávnenia držiteľa ZP sk. F o nadobúdanie zakázaných zásobníkov. 17. Bod 62 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „62. V § 28 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. b) a l) až o)“. Dôvody: Ako uvádzame vyššie, vzhľadom na kontinuálne sledovanie psychickej spôsobilosti postačí tak ako doteraz doklad nie starší ako 10 rokov. 18. V bode 63 návrhu navrhujeme nahradiť slová „nie starší ako päť rokov“ slovami „nie starší ako desať rokov“ Dôvody: Viď bod 17. 19. Bod 66 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „66. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie: „q) umožniť ministerstvu a policajnému útvaru vstup do obydlia za účelom kontroly zabezpečenia zbraní kategórie A, zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C, to neplatí, ak so vstupom do obydlia nesúhlasí spolužijúca osoba držiteľa zbrojného preukazu.“. Dôvody: Nesúhlas spolužijúcej osoby držiteľa ZP so vstupom orgánu dozoru do spoločného obydlia nemôže byť na ťarchu držiteľa ZP. 20. Bod 67 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „67. V § 28 odsek 2 znie: „(2) Zbraň alebo strelivo môže prepravovať a) držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. overenia zbrane autorizovanou osobou,3) 3. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 1, 2, 3 alebo ods. 4, 4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby, 5. vystavovania zbrane alebo streliva, 6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 8. znaleckého skúmania, 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. f) b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva, 2. overenia zbrane autorizovanou osobou,3) 3. vystavovania zbrane alebo streliva, 4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy, 5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 6. znaleckého skúmania, 7. študijnej a výskumnej streľby, 8. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5, 9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 1 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“. Dôvody: Doplnenie o chýbajúce možnosti manipulácie so zbraňou pri jej kúpe, doplnenie o možnosti manipulácie so zbraňami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. f) pri výkone kultúrnej činnosti (streľba z replík historických predoviek pri rekonštrukcii historických podujatí. Študijná a výskumná streľba zo zbierkových predmetov je súčasťou bádania ako aj jeden z podstatných spôsobov ako zistiť stav a hodnotu zbierkového predmetu. Táto streľba preto musí byť povolená na schválených strelniciach. Jej rozsah je limitovaný najväčším počtom streliva, ktoré je držiteľ ZP sk. F oprávnený pre danú zbraň držať. 21. Bod 68 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „68. V § 28 ods. 4 písmeno c) znie: „c) mať mimo schválenej strelnice zbraň určenú na múzejné alebo zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane, okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 1 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) počas kultúrnej činnosti,“.“ Dôvody: Viď komentár k bodu 20. 22. Bod 69 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „69. V § 28 ods. 5 sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať“ nahrádzajú slovami „a l) až n) je povinný každých desať“. Dôvody: Viď dôvody vyššie ohľadne zachovania 10 ročnej platnosti potvrdení o psychickej spôsobilosti. 23. V bode 75 návrhu navrhujeme slová „60 dní“ nahradiť slovami „180 dní“. Dôvody: Predĺženie časového intervalu na podanie žiadosti o novú ZL. 24. Bod 81 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „81. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) upraviť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na zbraň kategórie D, len v súlade s ustanoveným technickým postupom podľa osobitného predpisu, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky alebo alebo v súlade s technickým postupom ustanoveným právnym aktom Európskej únie.“. Dôvody: Text bodu 81 de facto obsahuje zákaz akýchkoľvek úprav zbraní aj medzi kat. A, B a C, pričom na takýto postup nie je dôvod nakoľko držba týchto zbraní je obmedzená. Neobsahuje tiež blanketovú normu, ktorý orgán má vydať technický predpis. Nebolo by napr. možné zmeniť zbraň kat. A na zbraň kat. B permanentným zafixovaním sklopnej pažby, predĺžením hlavne o úsťový nástavec bez zásahu do vývrtu či obmedzením kapacity zásobovacieho ústrojenstva. 25. Bod 82 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „82. § 34 ods. 3 znie: „(3) Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. j) až o), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je tiež oprávnený vykonávať sprostredkovateľskú činnosť. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky.“ Dôvody: Navrhovaná zmena umožní držiteľom ZL predzásobiť sa zbraňami, ktoré budú po novele podliehať zákazom, ale bude možné ich nadobúdať na základe výnimky, obzvlášť v prípade výnimiek pre športových strelcov. 26. Bod 97 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „97. § 37 odseky 1 a 2 znejú: (1) Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B a zbraň kategórie C musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) a n). (2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C. Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4.“ Dôvody: Zosúladenie s návrhmi uvedenými vyššie. Expanzné zbrane zhotovené úpravou „ostrých“ zbraní sa presúvajú do kat. A, B resp. C. Nie je dôvod uvaliť evidenčnú povinnosť na novo vyrobené expanzné zbrane kat. D, ktoré vzniknú nevznikajú úpravou zbraní ostrých. To isté platí pre zbrane strieľajúce nábojom typu flobert a znehodnotené zbrane. 27. Bod 98 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „98. V § 37 odseky 2 a 3 znejú: „(2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia, potvrdeného zbrojného sprievodného listu alebo na základe súhlasu príslušných štátnych orgánov členského štátu, z ktorého sa vývoz uskutočnil preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov9) a zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B po ohlásení nadobudnutia vlastníctva zbrane (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. i). Doklad o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4. (3) Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň a) ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo miestom výroby; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom, b) ktorá nie je označená názvom výrobcu alebo výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom, c) ktorá nie je opatrená výrobným číslom a rokom výroby, rok výroby nemusí byť uvedený, ak už je súčasťou výrobného čísla; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom, e) podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu,3) ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely, f) ktorá nie je opatrená príslušnou kontrolnou značkou, ak ide o zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorá bola upravená na zbraň kategórie D, to neplatí na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom postupom podľa §72f ods. 1, g) uvedenú v § 7 ods. 1 písm. i) a nie je označená podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,29b) h) kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená podľa tohto zákona držať alebo nosiť, alebo i) ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie: „29b) Čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403.“. Dôvody: Zákon vo svojom texte nikde nedefinuje tzv. „typ zbrane“, nie je preto vhodné absenciu takéhoto označenia na zbrani sankcionovať odmietnutím evidenčného úkonu s následkom odobratia držby. Takúto požiadavku nevznáša ani smernica. Nie je dôvod, aby bol odmietnutý evidenčný úkon expanznej zbrane zaevidovanej podľa § 72f ods. 1 zákona. Tieto zbrane nemuseli mať kontrolnú značku, sú pritom riadne zaevidované. 28. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 133a, ktorý znie: „133a. § 55 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie: 12) Na účely §55 sa na zbrane kategórie A uvedené v §4 ods. 2 písm. j) až o) hľadí ako na zbrane kategórie B.“ Dôvody: Navrhujeme zachovať doterajšiu úpravu zabezpečenia zbraní vo vzťahu k novo zakázaným zbraniam. 29. Bod 134 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „134. V § 56 ods. 2 písmeno e) znie: „e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú §4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. f) a h),“. Dôvody: Navrhujeme rozšíriť oprávnenie o všetky expanzné zbrane a repliky predoviek. 30. V bode 136 navrhujeme upraviť navrhované nové znenie §58 ods. 11 tak, že sa vypustí písm. b) a písm. c) sa bude označovať ako písm. b). Dôvody: Podľa doterajších predpisov nebol vlastník znehodnotenej zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j) povinný uschovať doklad o jej znehodnotení. Väčšina držiteľov týmito potvrdeniami preto nedisponuje a je preto pre nich nemožné splniť navrhovanú požiadavku. 31. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 151a, ktorý znie: „151a. §67 ods. 3 znie: „(3) Orgán dozoru je povinný vykonať kontrolu bezpečného uloženia zbrane a streliva u držiteľa zbrane kategórie A inej ako zbrane uvedenej v §4 ods. 2 písm. j) až o) a držiteľa zbrojnej licencie aspoň raz za dva roky.“ Dôvody: Po zmene zákona rádovo narastie počet zbraní kat. A a ich držiteľov, a to o zbrane, ktoré doteraz neboli zakázané. §67 by mal reflektovať túto situáciu. Návrh zosúlaďujeme s našim návrhom úpravy znenia §55. 32. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 155a, ktorý znie: „155a. Za §71 sa vkladá §71a, ktorý znie: §71a (1) Každý držiteľ zbrojného preukazu sa považuje za držiteľa výnimky na nadobudnutie do vlastníctva a držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a zásobovacích zariadení uvedených v §4 ods. 2 písm. m) a n) do tejto zbrane. (2) Každý držiteľ zbrojnej licencie sa v rozsahu a na účely udelenej licencie považuje za držiteľa výnimky na nadobudnutie do vlastníctva a držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a zásobovacích zariadení uvedených v §4 ods. 2 písm. m) a n) do tejto zbrane. (3) Policajný útvar vydá držiteľovi zbrane na požiadanie bezplatné potvrdenie o dátume posledného zaevidovania zbrane, ku ktorému došlo pred 1.5.2019. (4) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň uvedenú v §4 ods. 2 písm. m), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019; držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave umožňujúcom okamžité použitie ak osobitný predpis neustanovuje inak 24). (5) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone a) zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019, na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia alebo na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A, b) oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia, v stave umožňujúcom jej okamžité použitie. (6) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. n) a o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň v poľovnom revíre v stave umožňujúcom jej okamžité použitie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,24a) (7) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie. (8) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie.“ Dôvody: Toto ustanovenie v plnom rozsahu využíva tzv. doložku o grandfatheringu podľa ust. čl. 7, ods. 4a smernice, v zmysle ktorej môže členský štát zo zákona vylúčiť zákazy vo vzťahu k držbe a ďalším prevodom zbraní, ktoré boli nadobudnuté pred prijatím legislatívnej zmeny. Týmto ustanovením sa SR vyhne zákazom, ktoré by voči oprávneným držiteľom legálnych zbraní pôsobili de facto retroaktívne a prípadným nedovoleným zásahom do ústavných práv. 33. Bod 156 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „156. Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 72h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019 (1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu, ak jeho platnosť nezanikne skôr. (2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 30. apríla 2024, ak jej platnosť nezanikne skôr. (3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. máju 2019 sprostredkovanie nákupu alebo predaja zbraní a streliva, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 31. decembra 2019; fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže požiadať o vydanie zbrojnej licencie podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 najneskôr do 31. decembra 2019, do rozhodnutia policajného útvaru je oprávnený vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie. (4) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 najneskôr do 30. apríla 2020, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane podľa § 58 alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; v prípade, ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39). (5) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za držiteľa tejto výnimky; ak nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, je povinný o príslušnú skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 1. júna 2019. Tým nie sú dotknuté ustanovenia §71a. (6) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň kategórie A, na držanie ktorej nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, a ktorému bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia na základe žiadosti podľa odseku 4 alebo bol k 1. máju 2019 držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie príslušnej skupiny, je povinný požiadať do siedmich pracovných dní od vydania zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie o udelenie výnimky podľa § 8; v takom prípade sa správny poplatok za žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A nevyberá. Tým nie sú dotknuté ustanovenia ods. 5 a §71a. (7) Na držiteľa zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m) až o) sa vzťahuje povinnosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) a f) podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 od 1. septembra 2019. (8) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za výnimku podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 len na zbrane, ktoré boli na základe udelenej výnimky zaevidované. (9) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019. (10) V konaní začatom pred 1. májom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019. (11) Držiteľ znehodnotenej zbrane, ktorá nebola znehodnotená podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie8b) je povinný pred jej prevodom do iného členského štátu alebo pred jej uvedením na trh zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.8b) (12) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe ako oddelené predmety rám zbrane, telo zbrane, puzdro záveru a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) alebo písm. n) ich môže držať bez splnenia podmienok ustanovených v §8 až §14a, §37 až §40 a § 9 ods. 5 tohto zákona účinného od 1. mája 2019. (13) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019. (14) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal, o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu.“. Dôvody: Zosúladenie s návrhom ust. §71a, úprava prechodných ustanovení vo vzťahu k dĺžke platnosti už vydaných ZP, zásobovacím zariadeniam a hlavným častiam ktoré doteraz neboli považované ako oddelené predmety za zbraň. 34. Čl. III návrhu navrhujeme doplniť, pričom po zmene by znel nasledovne: „1. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 30 pri písmenách a), c) a d) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „8 eur“. 2. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 31 sa mení písmeno e) ktoré znie „Žiadosť o vydanie výnimky na neobmedzený počet zbraní kategórie A“ 3. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 31 dopĺňa písmeno g) ktoré znie „Žiadosť o vydanie výnimky na neobmedzený počet zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2 písm. j) až o) .......... 16,50eur.““ Dôvody: Úprava predpisu reflektujúca zmeny navrhované vyššie a zvyšujúca právnu istotu pri vyrubení správneho poplatku. Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.

Autor: Huštatý, Slavomír, Mgr.
Pripomienka k: LP.2018.884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Počet pripomienkovateľov: 484
Pripomienka: V paragrafe § 4 Zbraň kategórie A Navrhujeme vynechať odstavec (4) (4) Zakázaným doplnkom zbrane je a) tlmič hluku výstrelu, b) zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie. A teda ponechať všetky úpravy na Zákon o poľovníctve, na ktorý má dosah i veterinárna a potravinová správa a umožní v prípade ohrozenia územia SR infekčnými chorobami ako AMO (Africký mor ošípaných), KMO (klasický mor ošípaných) a podobných ohrození hlavnému veterinárnemu lekárovi efektívne nariadiť krízové opatrenia bez zbytočného odkladu. Viď: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/1471-novela-zakona-c-39-2007-z-z-o-veterinarnej-starostlivosti.html