LP/2018/884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Huštatý, Slavomír, Mgr.
Pripomienka k: LP.2018.884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190.2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Počet podporovateľov: 484
Pripomienka:
V paragrafe
§ 4
Zbraň kategórie A

Navrhujeme vynechať odstavec (4)

(4) Zakázaným doplnkom zbrane je
a) tlmič hluku výstrelu,
b) zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.

A teda ponechať všetky úpravy na Zákon o poľovníctve, na ktorý má dosah i veterinárna a potravinová správa a umožní v prípade ohrozenia územia SR infekčnými chorobami ako AMO (Africký mor ošípaných), KMO (klasický mor ošípaných) a podobných ohrození hlavnému veterinárnemu lekárovi efektívne nariadiť krízové opatrenia bez zbytočného odkladu.

Viď:
https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/1471-novela-zakona-c-39-2007-z-z-o-veterinarnej-starostlivosti.html