LP/2018/882 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov) v priestoroch Národnej zoologickej záhrady Bojnice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11298/2018-8.1
Podnet: uznesenie č. 471/2017 z 11. novembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/882
Dátum začiatku MPK: 27.11.2018
Dátum konca MPK: 10.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)