LP/2018/881 Návrh na vyslovenie súhlasu s preletmi bezpilotných lietadiel systému pozemného pozorovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy cez územie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-205-22/2018-OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň súvisiaca so zabezpečením medzinárodných záväzkov.
Posledná zmena: 04.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/881
Dátum začiatku MPK: 27.11.2018
Dátum konca MPK: 03.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)