LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2273/2019-1.8
Podnet: Plán hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/880
Dátum začiatku MPK: 29.11.2018
Dátum konca MPK: 12.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)