LP/2018/88 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 3449-P/2018
Podnet: § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/88
Dátum začiatku MPK: 13.02.2018
Dátum konca MPK: 05.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia: 13.02.2018
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018