LP/2018/872 Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1820/2018/OPP-10
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Ďalší predkladatelia: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/872
Dátum začiatku MPK: 23.11.2018
Dátum konca MPK: 06.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)